Därför kan du lita på El-Björns produkter

El-Björn prioriterar kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet. För att kunna ge kunderna en produkt som garanterat startar i alla väder så genomgår varje enskild produkt en säkerhets och funktionsprovning.

rely.jpg

Varje produkt inom alla produktområden testas innan de skickas till kund. Först görs ett elsäkerhetstest för att kontrollera så att maskinerna inte utgör någon säkerhetsrisk när de kopplas in. Därefter gör man ett funktionstest för att vara säker på att de fungerar som de ska.
- Vi har väldigt tydliga rutiner och processer för provning. Vi har också en person som är ansvarig för att ta fram ny testutrustning för nya produkter, och för att se till så all  befintlig testutrustning är rätt kalibrerad, berättar Ewert Karlsson, produktionschef på El-Björn.
Varje gång en ny produkt lanseras görs även en provning hos tredje part. Denna provning ger en garanti för att El-Björns produkter uppfyller marknadens hårdaste krav.
- Vi kompromissar inte med säkerheten på något plan, utan jobbar hårt för att säkerställa högsta kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet.

El-Björns provning garanterar…
Säkra och tillförlitliga produkter.
Produkter som uppfyller marknadens senaste krav.