ContactIndustriavfukter

Avfukterne er tilpasset industrien. De er svært energieffektive og bygd på samme prinsipp som en varmepumpe. Ingen unødig varme slippes ut, ettersom den samme luften sirkulerer kontinuerlig. Metoden er enkel å kontrollere og svært energivennlig.

  • Industriavfukter

    Industriavfukter

    Konstruksjonene på A 700VTI og A 150VTI er godt utprøvd og har høy pålitelighet. Det gjør dem driftssikre og er enkle å vedlikeholde. Alle utsatte deler er tilpasset for bruk i aggressive miljø, som for eksempel i et tørkekammer. Blant annet består fordamperen av rustfrie rør, som er mer robuste. Også dryppskålen er rustfri. A 700VTI og A 150VTI har dermed en overlegen levetid. Industriavfukterne er svært energieffektive, da de bygger på samme prinsipp som en varmepumpe. I prosessen til disse industriavfukterne avgis det ikke noen unødvendig varme, ettersom samme luft sirkulerer hele tiden. Derfor er metoden lett å styre og svært energigjerrig.

    Les mer...

  • Tilbehør Industriavfuktere