El-Björn BCS-konfigurator

Välkommen till El-Björn BCS-konfigurator. Välj först ett elsystem, sedan en central. Om du redan har centralen och bara vill komplettera med moduler, kryssa i rutan för befintlig central - det kommer då att synas i konfigurationen. I nästa steg kommer du att kunna konfigurera centralen med moduler.

System

Klicka på fortsätt (visas bara när du valt system och central) för att fortsätta till modulkonfigurationen.