El-Björn Academy

academy_topp.jpg

Mervärde genom kunskap

"El-Björn Academy" är en utbildning där vi ger våra kunder möjligheten att utveckla sin kompetens- och dragningskraft genom att lära  sig grunderna inom El-Björn's produktområden Kraft, Ljus, Klimat, Avfuktning och Luftrening.
Vi har som målsättning att kursens deltagare efter utbildningen skall känna sig trygga med våra produkter och på ett bra sätt vidareförmedla detta i sin tur till sina kunder.

Naturligtvis hoppas vi att den nyvunna kunskapen kommer att gynna El-Björn, men framför allt vet vi att den kommer att gynna våra kunder i alla affärsrelationer.

Inbjudan för grossister (1031kB)academy school.jpg

Inbjudan för uthyrare (933 kB)