Connect

Gjør byggeprosessen bærekraftig

El-Björn Connect er en digital plattform som overvåker, sikrer proaktive innsatser og finner energityvene på byggearbeidsplassene. 
Med El-Björn Connect skapes det mulighet til et langsiktig forbedringsarbeid. Du får enkelt tilgang til hele prosjektets forbruk samt til spesifikke punkter for undermåling. Med alarmfunksjonen og online tilgang sikres prosjektets strømforsyning og feilsøkingen blir enklere ved en eventuell driftsstans. Dette skaper forutsetninger for å øke produktiviteten gjennom bedre planlegging, forebyggende tiltak, stadige forbedringer og prosessoptimering med minsket energiforbruk og lavere totalkostnad som resultat.

 

El-Björn Connect gir kundenytte på tre områder:

Hva gjør Connect?

Innsamling av data

Måling av prosess, data for analyse og grunnlag for et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Visualisering av data

Dashboard som visualiserer prosesser i sanntid og gir et oppdatert overblikk over et eller flere spesifikke prosjekter

Alarmfunksjoner

Alarmpunkter på kritiske funksjoner og verdier for å sikre prosesser. Disse kan leveres via e-post, sms eller dashboard.

Fjernstyring

Proaktiv styring for økt prosessikkerhet og minsket energiforbruk.

Rapport

Rapporter som underlag for analyse for langsiktig utvikling av arbeidsmåte, dimensjonering og effektuttak.

Se vår film om Connect

Det tar ikke mange minutter og den forklarer enkelt hvordan Connect fungerer.

Bestill demo

El-Björn har et team som arbeider med å koble opp byggebransjen og som utvikler Connect-tjenester sammen med våre partnere. Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang med Connect i ditt prosjekt. Ta direkte kontakt med vårt team eller send en melding her. Da tar vi kontakt så snart vi kan.