Klima

Kondensavfukter

Konstruksjonene på A 700VTI og A 150VTI er godt utprøvd og har høy pålitelighet. Det gjør dem driftssikre og er enkle å vedlikeholde. Alle utsatte deler er tilpasset for bruk i aggressive miljø, som for eksempel i et tørkekammer. Blant annet består fordamperen av rustfrie rør, som er mer robuste. Også dryppskålen er rustfri. A 700VTI og A 150VTI har dermed en overlegen levetid. Industriavfukterne er svært energieffektive, da de bygger på samme prinsipp som en varmepumpe. I prosessen til disse industriavfukterne avgis det ikke noen unødvendig varme, ettersom samme luft sirkulerer hele tiden. Derfor er metoden lett å styre og svært energigjerrig.

A 700VTI - Industriavfukter 400V

A 700VTI - Industriavfukter 400V

Art.nr. 4930349 (E8745064)

Fuktkontroll i store varehus krever ofte betydelige investeringer og installasjoner. Industiavfuktning foregår ofte i et aggressivt klima. En 700VTI har høy kapasitet, er rask å installere og motstandsdyktig mot aggressive klima.

A 150VTI - Industriavfukter

A 150VTI - Industriavfukter

Art.nr. 4930347 (E8745063)

Fuktkontroll i store varehus krever ofte betydelige investeringer og installasjoner. Industiavfuktning foregår ofte i et aggressivt klima. En 150VTI har høy kapasitet, er rask å installere og motstandsdyktig mot aggressive klima.

A 125SX - Avfukter større kondensator

A 125SX - Avfukter større kondensator

Art.nr. E8745061

En 125SX er en avfukter for stabile miljøer og bransjer, og er spesielt egnet for aggressive miljøer. Valget av materiale gjør at enhetene til å angripe i aggressive miljøer som skur eller lignende.

A 700VTI - Industriavfukter 230V

A 700VTI - Industriavfukter 230V

Art.nr. 4930350 (F22655)

Fukt kontroll over store varehus ofte kreve betydelige investeringer og installasjoner. Industiavfuktning innebærer ofte et aggressivt klima. En 700VTI har høy kapasitet, rask å installere og motstandsdyktig mot aggressive klima

A 700VTI m. värme - Industriavfukter 400V

A 700VTI m. värme - Industriavfukter 400V

Art.nr. EB10392

Fukt kontroll over store varehus ofte kreve betydelige investeringer og installasjoner. Industiavfuktning innebærer ofte et aggressivt klima. En 700VTI har høy kapasitet, rask å installere og motstandsdyktig mot aggressive klima