Klima

Kondensavfukter

Konstruksjonene på A 150VTI er godt utprøvd og har høy pålitelighet. Det gjør den driftssikre og er enkle å vedlikeholde. Alle utsatte deler er tilpasset for bruk i aggressive miljø, som for eksempel i et tørkekammer. Blant annet består fordamperen av rustfrie rør, som er mer robuste. Også dryppskålen er rustfri. A 150VTI har dermed en overlegen levetid. Industriavfukterne er svært energieffektive, da de bygger på samme prinsipp som en varmepumpe. I prosessen til disse industriavfukterne avgis det ikke noen unødvendig varme, ettersom samme luft sirkulerer hele tiden. Derfor er metoden lett å styre og svært energigjerrig.