Go back

El-Björn er glade for et økt klimafokus i bransjen

08.04.2021

1. januar 2022 trer kravet om klimadeklarasjon for bygninger i kraft.

Veiledningen for kartlegging og beregning av byggebransjens klimautslipp er endelig her.

Som et ledd i at byggesektoren skal bli klimanøytral innen 2045, skjerpes kravene for byggeproduksjonens klimaavtrykk gjennom klimadeklarasjon 2022-01-01. Byggebransjen står for 21 % av Sveriges totale klimautslipp og det finnes et stort potensial for å redusere utslippene kraftig. Gjennom veikartarbeidet har bransjen nå utarbeidet en veiledning for kartlegging og beregning av klimautslipp. Den er en støtte for aktører i verdikjeden, slik at de kan påbegynne sitt kartleggings- og miljøpolicyarbeid for å oppnå en klimanøytral byggesektor innen 2045 og tilpasse seg etter hva klimadeklarasjonen innebærer.

Vi er glade for at det stilles strengere krav om reduserte utslipp og ser positivt på den veiledningen som nå er utarbeidet! Som leverandør til bransjen har vi i El-Björn lenge fokusert på byggeproduksjonens energiforbruk og vi er klare til å yte støtte i de ulike fasene av arbeidet med energiomstillingen. Det sløses mye med energi i byggebransjen og med et økt fokus på det er vi overbeviste om at man raskt kan redusere forbruket. I løpet av det seneste året har vi inngått i en rekke ulike samarbeidsprosjekter i bransjen og kan konstatere at behovet for kartlegging er nødvendig for å skape innsikt om det virkelige forbruket og gjøre noe med sløsingen. Bare gjennom økt fokusering, standardiserte arbeidsmåter og metoder i kombinasjon med eksisterende teknologi har vi oppnådd store besparelser, sier Christian Harström som er ansvarlig for sortiment- og forretningsutvikling i El-Björn. I 2021 ser vi frem mot et fortsatt samarbeid for å implementere standardiserte arbeidsmåter gjennom metodetenkning i tidlige planleggingsfaser og tilføre ny teknologi sammen med kunnskap for å følge og verifisere prosessen. Akkurat nå holder vi på med å evaluere våre samarbeidsprosjekter for 2020 og i løpet av våren kommer vi til å presentere hva vi har oppnådd. Jeg kan allerede nå konstatere store besparelser, økt kvalitet og redusert klimapåvirkning, avslutter Christian.