Go back

El-Bjørn og Cabnet i samarbeid om digitalisering av byggearbeidsplassen

25.10.2017

Samarbeidet skaper forutsetninger for at byggebransjen kan øke sin kvalitet og produktivitet i hele verdistrømmen og for samtlige parter. Tilgang til aktuell prosessinformasjon muliggjør bedre planlegging av vedlikehold og skaper forutsetninger for å arbeide med stadige forbedringer slik at man kan utvikle prosesser og minimere energiforbruket.

-         Vi er veldig glade for samarbeidet med Cabnet som er et innovativt selskap med stor kompetanse og erfaring med digitalisering og Internet of Things, sier Sören Sjöö, adm.dir. i El-Björn. Vi har begge en ambisjon om å drive utviklingen fremover og være aktører som gjør en forskjell og skaper størst mulig kundenytte. Samarbeidet er helt i tråd med vår visjon om å støtte bransjen slik at den kan oppnå økt konkurranseevne, produktivitet og bærekraftig bygging. Nå tar vi steget fullt ut og tilbyr en helhetsløsning med utrustning, utdanning og digitale tjenester.

Det første som lanseres i dette samarbeidet, er en helt ny løsning for overvåkning og driftsoptimering av El-Bjørns mobile fjernvarmesentraler TFUC. Ved å koble opp sentralene via internett blir de tilgjengelige for både leverandøren og brukerne. Dermed blir det mindre driftsforstyrrelser og vedlikeholdsarbeidet blir mer effektivt. Gjennom kontinuerlig overvåkning og energirapporter minsker også energiforbruket.

-         Oppvarming av bygg i årets kalde måneder er den største energiforbrukeren på byggearbeidsplassen, sier Sören Sjöö. Vi ser allerede nå store effekter på energiforbruket når sentralene er oppkoblede og dermed kjøres mye mer effektivt.

Cabnet tilbyr løsninger for styring, automasjon, energimåling og alarmhåndtering for byggearbeidsplasser. Løsningen brukes i dag på flere arbeidsplasser rundt om i Norden.

-         Samarbeidet med El-Bjørn innebærer at vi kan øke takten i digitaliseringen og effektiviseringen av byggearbeidsplassene,sier Niklas Zandelin, adm.dir. i Cabnet. Vi ser en kraftig økende etterspørsel etter nye og innovative løsninger, ikke minst for å kunne minske unødig energiforbruk og dermed bygge både mer bærekraftig og til lavere kostnad.

El-Bjørn og Cabnet kommer til å lansere flere nye løsninger de kommende månedene, blant annet for klimastyrte varmesystemer og belysningsstyring. Dette er systemer og komponenter som oppfyller byggearbeidsplassens krav til fleksibilitet og funksjon i et utsatt miljø.

-         Vi ser veldig store muligheter ved å tilføre smarte løsninger til en bransje som i dag ligger litt etter andre sektorer når det gjelder digitalisering, sier Niklas. Ved å bruke en sikker og kostnadseffektiv nettbasert løsning åpnes det for nye funksjoner som tidligere ikke har vært mulige, avslutter Niklas Zandelin.

Avtalen mellom El-Bjørn og Cabnet omfatter de skandinaviske og britiske markedene. Avtalen innebærer at El-Bjørn og Cabnet sammen digitaliserer El-Björns sortiment for å gjøre produktene tilgjengelige online for brukere og interessenter gjennom et utvalg av ulike tjenester.

 

Fakta om selskapene

El-Bjørn er en markedsledende leverandør til byggebransjen av utrustning for midlertidig bruk i produktsegmentene kraft, lys og klima.

Cabnet tilbyr et nettbasert system for fjerntilgang, kontroll og automasjon av byggearbeidsplasser og utrustning. Cabnet eies av eze System

 

For mer informasjon, kontakt:

Sören Sjöö, adm.dir. El-Bjørn, soren.sjoo@elbjorn.se, +46 70 620 33 88

Niklas Zandelin, adm.dir. Cabnet, niklas.zandelin@cabnet.se, +46 70 542 27 35