Go back

Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme – byggtørk

20.05.2021

Regjeringen har innført et forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming og tørking av byggeplasser. Forbudet er forventet å redusere utslippene av klimagasser med rundt 80 000 tonn CO₂ i året i perioden frem til 2030. 

De siste årene har kravene gradvis blitt skjerpet av kommuner og utbyggere.       Vi i El-Björn har velprøvde og etablerte løsninger, basert på en standardisert metode med over 30 års erfaring. Det betyr at vi i dag, i kombinasjon med et toppmoderne sortiment, er i front for å møte nye krav.

Våre løsninger bygger utelukkende på fremtidens energikilder med lavt Co2 avtrykk

  • Vannbårne løsninger basert på alternative energikilder som bla
    • Fjernvarme
    • Pellets
    • Elektrisitet
  • Høy-trykks varmluft aggregater basert på strøm.

Forbudet trer i kraft 01.01.2022, dette betyr at mange byggeplasser allerede kommende sesong må å tenke på nye alternativer til mineralolje.

Lurer du på hva som er rett for ditt prosjekt, eller hvilke løsninger som kan benyttes fremover. Ta gjerne kontakt med oss, så vil vi basert på vår kompetanse og erfaring finne rette løsning for akkurat din byggeplass. 

Nøkkelen til et vellykket prosjekt ligger i en god prosjekteringsfase. Alle byggeplasser er unike, og har sine forutsetninger og parameter som må hensyntas for å sikre rett klima på prosjektet. Dette er viktig å tenke på for å sikre en effektiv og riktig tørkeprosess. Vi i El-Bjørn har kan erfaring med fossilfrie løsninger, og kan med vår kompetanse hjelpe dere med rette løsninger for å sikre en optimal varme og tørkeprosess.

Kontakt oss allerede i dag, slik at dere også er godt forberedt!

Kontakt en av våre selgere:

Trond Haga                            Christer Omdal               Odd Ivar Jørgensen
Distriktssjef Syd og Nord       Distriktssjef Vest               Country Manager
(+47) 902 282 99                       (+47) 400 186 88                (+47) 91556809
tha@elbjorn.no                        com@elbjorn.no                ojo@elbjorn.no

 

PS! I El-Bjørn har vi et kurs konsept som heter El-Bjørn Academy, hvor vi holder kurs i nevnte løsninger, systemer og prosjektering. Ønsker dere å lære mer om fossilfri byggtørk/byggvarme, så deler vi gjerne vår kompetanse og erfaring.

Ta kontakt og avtal et kurs.