Go back

Nytt kjølemedium i våre kondensavfuktere

01.01.2020

I varmepumpende teknologier som varmepumper og kjølemaskiner brukes det et kjølemedium. I dag brukes det flere kjølemedier som er såkalte f-gasser. Når disse f-gassene slippes ut, eller lekker ut, i atmosfæren, bidrar de til drivhuseffekten på lignende måte som utslipp av karbondioksid. For å minske utslippene av f-gasser og dermed minske utslippet av skadelige drivhusgasser har EU-kommisjonen besluttet å innføre F-gassforordningen.

F-gassforordningen begynte å gjelde i 2015 og den begrenser suksessivt salget av f-gasser i EU samt forbyr kjølemedier med høy miljøpåvirkning ved nyinstallasjon og service. Kjølemediers miljøpåvirkning måles i GWP (Global Warming Potential) og angir hvor stor drivhuseffekt det spesifikke kjølemediet har i forhold til karbondioksid. Et kjølemedium med høy GWP-verdi bidrar mer til drivhuseffekten enn et med lav GWP-verdi. Fra og med januar 2020 forbyr F-gassforordningen bruk av fluorerte gasser med høyere globalt oppvarmingspotensial i bærbare avfuktere. På grunn av dette har vi nå oppdatert våre avfuktere med et nytt kjølemedium (R1234yf).

For mer info: https://alltomfgas.se/

TIL KONDENSAVFUKTERE