Go back

Oppdatering av sentraler med Effektbryter

13.03.2018

Etter ønske fra våre kunder har vi forenklet installasjonen av våre Effektbrytere.

Ny konstruksjon med Maxeta-rekkeklemme har nå erstattet den originale rekkeklemmen på bryterne. Det gir enklere montering av innkommende og utgående kabler.

Dere som vil bygge om deres eksisterende sentraler med Effektbrytere, kan bestille den nye rekkeklemmeløsningen fra oss.