Kvalitet og miljø

Pålitelighet og produsentansvar.

Du kan velge et produkt fra El-Bjørn med største trygghet. Vi er stolte over den høye kvaliteten og påliteligheten som våre produkter har.

Vi har helt fra begynnelsen og i lang tid arbeidet målbevisst med å bygge inn kvalitet og vi har vært sertifiserte ifølge ISO9001 siden 1997. Våre produkter oppfyller alltid gjeldende myndighetskrav til sikkerhet for de respektive landene der de selges.

Vi driver et langsiktig og målbevisst miljøarbeid og arbeider kontinuerlig med å minimere miljøpåvirkningen. Naturligvis er vi med i El-Retur og Repa-registeret. Les mer om Produsentansvar og returhåndtering under support. Siden 23.02.2006 har hele virksomheten vært sertifisert ifølge ISO14001.

Vi følger også reglene for håndtering av kuldemedier ifølge SS-EN ISO-IEC 17020.

Sertifikat

ISO 9001, ISO 14001 (pdf) (Svensk)

ISO 9001, ISO 14001 (pdf) (English)

Achilles
Achilles JQS (Joint Qualification System) er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren for å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk.

Sellihca
Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk.

Startbank
StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon.


Kvalitetspolicy

 • Kvalitetsarbeidet hos oss i El-Bjørn er en viktig forutsetning for fornøyde kunder, vedvarende vekst og god lønnsomhet.
 • El-Bjørn skal gjennom stadige forbedringer alltid være den selvskrevne leverandøren.
 • Våre produkter skal alltid oppfylle kundenes forventninger og behov.
 • Våre produkter skal konstrueres og bygges etter gjeldende standarder og forskrifter.
 • Vi skal ha god orden og struktur i hele bedriften, noe som innebærer at produktene leveres i rett utførelse og antall og til rett tid i alle ledd.
 • Vi skal ha en høy leveranseberedskap og servicegrad.
 • Kvalitet skal være et personlig ansvar og en forpliktelse for hver enkelt medarbeider.

Miljøpolicy

El-Bjørn skal oppfylle kunders og myndigheters lover, regler og krav samt så langt det er teknisk og økonomisk rimelig minske belastningene på kretsløpet gjennom forebyggende tiltak som å:

 • Effektivisere bruken av råvarer og unngå spill.
 • Minimere energiforbruk og utslipp av drivhusgasser.
 • Stille miljøkrav til våre underleverandører.
 • Utdanne og involvere alle i bedriften.
 • Kontinuerlig utarbeide og etterstrebe miljømål og gjennom dette oppnå stadige forbedringer.
 • Drive virksomheten på en planlagt og sikker måte for å forebygge forurensning.