Vår historie

El-Bjørn i årtal

1954 - El-Bjørn AB ble grunnlagt i Anderstorp (Sverige) under navnet Armaturartiklar AB, produksjonen besto av mindre faste sentraler og sikringselementer.

1960 tallet - Startet ferdigmontering av byggeplass-sentraler etter "legoprinsippet"

1970 tallet - Startet produksjon av grenuttak og varmevifter som egne produkter

1980 Startet egen produksjon av byggeplass-sentraler, selkapet var da 6 ansatte

1983 - Navnet "El-Bjørn" ble først gang tatt i bruk, selskapet heter El-Bjørn Elektro AB  

1984 - Kjøpte selskapet El AB med 10 ansatte

1986 - Flyttet til nye lokaler i Depågatan i Anderstorp, der El-Bjørn AB ligger i dag

1988 - El-Bjørn AS (Norge) ble etablert under navnet Byggstrøm AS med 6 ansatte 

1990-tallet  - Etablerer en rekke viktige agenturer som kompletterer egen produkter

1991 - Begynner med salg av EX-lys til skipsverft og oljebransjen 

1994 - Modulsystemet BCS ble utviklet og representerer noe helt nytt i bransjen

1995 - Lanserer MASA-sentralen for bruk i trange rom

1996 - Etablerer et landsdekkende distribusjonsnett i Norge

1996 - Kjøper selskapet Bygg-El AB i Sverige

1998  - Kjøpte selskapet Antifukt AB i Sverige og dannet El-Bjørn Klimat AB

1999 - El-Bjørn Klimat AB flytter sammen med elektrodelen av El-Bjørn i Depågatan.

1999 - El-Bjørn AB blir morselskap og virksomheten legges til El-Bjørn Electro AB.

2000 - Lanserer containersentraler og brakkeinntak som først i bransjen

2004 - Lanseres en helt ny produktlinje "Tørkevifter".

2004 - Den norske virksomheten flytter til nye lokaler på Rudssletta i Bærum

2005 - Lanserer et nytt banebrytende produkt for luftrensing med navnet LR500

2005 - Lanserer strømsøyler for marinaer og småbåthavner

2005 - El-Bjørn Klimat AB og El-Bjørn Electro AB slås sammen 

2006 - Endrer navn til El-Bjørn AB.

2008 - El-Bjørn AB og Byggstrøm AS slår seg sammen og etablerer El-Bjørn Holding AB

2011 - Skifter navn i Norge til El-Bjørn AS

2011 - El-Bjørn AB og El-Bjørn AS får nye eiere Privec AB Stockholm

2015 - El-Bjørn danner selskap i Finland og England

2016 - El-Bjørn får nye eiere. Connecting Capital

2017 - El-Bjørn Connect lanseres som en av våre nye digitale tjenester

2018 – El-Björn kjøper opp Vohek Oy

2019 – El-Björn og Satema får samme eier, United Power