Fjernvarmesentral TFUC

Go back

Telakkaranta i Helsingfors- Fjernvarmesentral TFUC

Et bygge- og renoveringsprosjekt i stor skala krever spesialsystemer på en rekke ulike punkter, og ett av disse er oppvarmingen på byggeplassen. På byggeplassen Telakkaranta i Helsingfors ble tradisjonelle mobile elektriske og oljedrevne varmeløsninger avvist som alternativer relativt tidlig i designfasen. I stedet ble det bestemt at man skulle bruke det ledningsnettet for fjernvarme og fjernkjøling som allerede fantes på stedet og var klart til bruk.

Ifølge byggeplassleder Oskari Manninen fra Skanska har løsningen som ble planlagt og levert i et samarbeid mellom El-Björn og Skanska Konevuokraus, vist seg å fungere godt på alle områder.

En annen fordel med fjernvarme er at den er miljøvennlig og energieffektiv. Dessuten kan man fjernovervåke systemet, som er i drift hele tiden og umiddelbart sender ut varsler ved eventuelle avbrudd eller unormale tilstander. Man kan også oppnå betydelige besparelser fordi fjernvarme er billigere per kilowattime.

Ifølge områdesjef Michael Thors i El-Björn er Telakkaranta et eksempel på hvilke fordeler fjernvarme gir på byggeplasser når det kombineres med smarte besparelser og alarmteknologi.

Ved hjelp av EB Connect kan man oppnå besparelser med en fjernforbindelse som sikrer høy effektivitet og at bruken av fjernvarme blir så rasjonell som mulig.