Oppvarming kombinert med Connect

Go back

Kopparhusen Norrköping- Oppvarming kombinert med Connect

Kopparhusen er det nye landemerket i Norrköpings Industrilandskap. Kvarteret skal bidra til fortetting av Norrköping og gi byen en mer sammenhengende kjerne i samspill med Universitetet, Visualiseringscenter og Norrköping Science Park. Bestillere av prosjektet er Hyresbostäder og Klövern, som sammen skaper et nytt kvarter med studentboliger, utleieleiligheter og kontor. SEFAB virkeliggjør prosjektet som totalt omfatter 17 000 m2 byggeareal, fordelt på tre huskropper. 

 

Prosjektet, som har gått over to sesonger, hadde høye krav når det gjaldt utstyr til oppvarming ettersom man hadde satt korte uttørkingsfrister. El-Björn kom inn som aktør tidlig i prosjektet og med våre fjernvarmesentraler TFUC800 kombinert med TF15, TF30HV og TF50HWI kunne vi oppfylle prosjektets strenge krav. Fjernvarme ble valgt for å få en så grønn energikilde som mulig. Fjernvarmen ble koblet til en mobil oppkoblet fjernvarmesentral som distribuerte energien ut i et slangesystem som forsynte hele prosjektet med varmtvann.

På hvert etasjeplan ble det montert et antall varmtvannsvifter som med sin luftsirkulasjon og termostatstyring sikret rett klima på hvert plan. Varmemaskinenes filter bidro også til forbedret arbeidsmiljø under hele byggeprosessen.

 

Ytterligere et krav var at man ville kunne styre og kontrollere varmen, og dette kunne El-Björn oppfylle med sin tjeneste El-Björn Connect. SEFABs egen utleiebedrift Evakurent innså tidlig fordelen med å kunne fjernovervåke utstyret og på den måten kunne justere og utføre service på anlegget før problemer oppstod. Etter at El-Björn og Evakurent sammen hadde gått gjennom og dimensjonert prosjektet, fant man en helhetsløsning som ble presentert for SEFAB. SEFAB forstod straks fordelen med å kunne sikre prosessen og på den måten også kunne følge klimaet i sanntid. Dermed vil man også kunne se om man når de oppsatte kravene og om man bruker mer energi i tørkeprosessen enn nødvendig. Det var også en stor fordel at man kunne hente ut og vise virkelige verdier i hele tørkeprosessen, spesielt med tanke på senere oppfølging av prosjektet. I og med størrelsen på prosjektet fikk Heatab og deres servicepersonale ansvaret for monteringen. Heatab har kunnet følge prosjektet og koble opp alarmfunksjoner som varsler hvis det oppstår problemer. Dermed har de kunnet sikre en god funksjon under hele driften av prosjektet. El-Björns tjeneste El-Björn Connect gjorde det altså mulig å koble opp maskinene, og det i sin tur gjorde at det var enklere å overholde uttørkingstidene samt at Heatab kunne minske antall servicebesøk. Niklas Holmer, plassjef i SEFAB, er svært fornøyd med både utstyret i form av fjernvarmesentral og tørkevifter og med El-Björn Connect som har gjort det mulig å koble opp og styre enhetene. Samarbeidet mellom SEFAB og El-Björn har fungert veldig bra og man har i fellesskap kommet frem til den beste løsningen for nettopp dette prosjektet. Det har hele tiden funnes en tydelighet, alt har vært forberedt i god tid og alt har vært på plass som behøvd for installasjon av montører.