Samarbeid skaper de beste løsningene

Go back

OKG- Samarbeid skaper de beste løsningene

Samarbeid, utveksling og utdanning - med utgangspunkt i en etablert Lean-tenkning betrakter El-Björn hele flyten med både kunder og leverantører som engasjerende. Med et overgripende perspektiv strekker de seg dessuten utenfor den tradisjonelle byggesektoren.
- El-Björn sitter på en stor idébank om hvordan produktene kan brukes, konstaterer Jan "Svasse" Svensson på Oskarshamns kjernekraftverk.

En av El-Björns større industrikunder gjennom årene er OKG AB og deres kjernekraftverk på Simpevarpshalvøya utenfor Oskarshamn. OKG opprinnelig Oskarshamnsverkets Kraftgrupp driver her en virksomhet med cirka 900 ansatte der det råder utrolig strenge sikkerhetskrav. Det vet El-Björns selger Thomas Palmqvist, som har vært der mange ganger.

Det er ekstremt høye krav til orden og struktur, det merker du allerede ved innpasseringen, forteller Thomas. Allerede fra den første meteren på området ser du at alt har sin faste plass.

Thomas er på besøk for å treffe Magnus Helleblad og Jan SvasseSvensson som arbeider med el-vedlikeholdet på anlegget. De har med andre ord ansvar for vedlikeholdet på et anlegg som produserer mye av den strømmen som mange svensker daglig har tilgang til i sine hjem og sin hverdag. Man tar den for gitt, men her er ansvaret høyst påtakelig.

Alt utstyr må fungere som det skal når vi utfører vedlikeholdsarbeid, det finnes egentlig ingen alternativer, sier Magnus. Vi må ha en høy kvalitet på alle produkter og skulle ulykken tross alt være ute, må supporten raskt være på plass.

Til tross for dette er stemningen avslappet i el-verkstedets moderne lokaler på OKG og det virker som latteren sitter løst hos de fleste. Tryggheten ved både å kjenne og føle tillit til hverandre gjør naturligvis sitt til det, og fra et Lean-perspektiv er en tett kunnskaps- og erfaringsutveksling noe som El-Björn aktivt jobber for. En måte å oppnå dette på, er El-Björn Academy, en utdanning som både Magnus og Jan har tatt.

Den har helt klart gjort at vi føler oss tryggere med El-Björns produkter, sier Jan. Det gav oss mulighet til både å få teoretisk kunnskap og å skru på tingene sammen med El-Björns egne folk.

Tilliten har ført til et nært samarbeid og dessuten med flere parter, for i prosessen inngår ofte grossisten Selga i Kalmar med Göran Thornberg som for øvrig også har tatt utdanningen El-Björn Academy. Normalt begynner samarbeidsprosessen med en idé fra el-avdelingen på OKG som blir til en samtale med Thomas, som i sin tur kontakter El-Björns konstruktør Claes Gustavsson. Iblant tar OKG selv kontakt med Claes og diskuterer direkte med ham.

Magnus, jeg eller noen av de andre på verkstedet lufter deretter ideene med El-Björn inntil vi finner en god løsning, sier Svasse. Deretter hjelper Selga til med handelen slik at vi får våre kundetilpassede produkter direkte til kjernekraftverket.

Prosessen fungerer utmerket ifølge Thomas. Han mener at kontakten mellom Göran i Selga, karene på OKG og El-Björn er en veldig praktisk og god måte å løse forretningene på.

El-Björns nærvær på markedet med alle sine produkter gjør at de sitter på en stor bank med ideer om hvordan disse produktene kan brukes, fortsetter Svasse. Det er ikke alle som tenker på det, men det er blant annet derfor at direktekontakten mellom oss er viktig.

Produktsortimentet for midlertidige løsninger er primært rettet mot byggesektoren, men produktene passer naturligvis også for andre vedlikeholdsavdelinger innenfor industri og anlegg. Thomas nevner f.eks. byggsentralene som vanligvis brukes på byggearbeidsplasser, men som fungerer utmerket ved årlige planlagte driftsstanser, f.eks. det øvrige vedlikeholdsarbeidet som stadig pågår på en arbeidsplass som OKGs.

Akkurat dette besøket gjaldt el-sentraler plassert i en kulvert på fabrikkområdet for å styre varmevifter, og møtet førte til at det ble montert tilpassede sentraler i rustfritt materiale. Dessuten ble det tatt i bruk en ny type el-varmevifte, fordi man hadde et behov for å kasteden oppvarmede luften så langt som mulig. Det ble også en positiv effekt for miljøet ettersom de kunne gå fra 9 kW- eller 6 kW-vifter til 3 kW-vifter og det handlet tross alt om 2025 stykker.

Det er jo ikke slik at det mangler strøm på OKG, avslutter Thomas med et smil, men det er viktig å tenke på miljøet i alle aspekter.

Sluttresultatet ble ikke bare en energibesparelse, men også vifter med lengre levetid og lavere servicebehov. Som alle involverte allerede har konstatert: Med samspill og nært samarbeid oppnår man de beste løsningene!