Academy

Ett forum för utbildning och utveckling

El-Björn Academy är en utbildning där vi ger våra kunder möjligheten att utveckla sin kompetens- och dragningskraft genom att lära  sig grunderna inom El-Björn's produktområden Kraft, Ljus, Klimat, Avfuktning och Luftrening. Vi har som målsättning att kursens deltagare efter utbildningen skall känna sig trygga med våra produkter och på ett bra sätt vidareförmedla detta i sin tur till sina kunder.

El-Björn Academy är ett koncept framtaget för att säkra kunskapsförmedlingen till alla våra kunder på ett sådant sätt att ni kan förmedla den vidare till slutanvändare av alla våra produkter. Kunskap om användande, om hur vårt produktutbud kan kombineras till en resurssnål och hållbar helhet. Hur man enklast använder all funktionalitet i våra produkter osv. Mervärde genom kunskap som skall gynna alla parter. 

 

Kontakta någon av våra representanter för att diskutera ett upplägg som passar er.

Jan Nielsen
Säljare Sydvästra Sverige / Danmark
070-676 77 60
jan.nielsen@elbjorn.se

 

Marcus Ljungberg
Säljare Stockholm / Västra Norrland
070-641 77 60
marcus.ljungberg@elbjorn.se

 

 

Nyheter om El-Björn Academy

Vi lyfter samarbetet för fossilfria byggarbetsplatser

2017-08-29

Oslo är en av de städer som växer snabbast i Europa vilket även påverkar luftföroreningen - en fjärdedel av utsläppen kommer från byggtransporter. Till detta kommer utsläppen från själva byggarbetsplatserna, vilket ställer flera utmaningar på sin spets: Utsläppen av växthusgaser ska minska med 50 procent till 2020 och Oslo ska vara helt fossilfritt till 2030.

Samverkan ger hållbara lösningar!

2017-03-15

Samarbete, utbyte och utbildning – med avstamp i ett etablerat Lean-tänk ser El-Björn hela flödet med både kunder och leverantörer engagerade. Med ett övergripande synsätt sträcker de sig dessutom utanför den traditionella byggsektorn. – El-Björn sitter på en rejäl idébank om hur produkterna kan användas, konstaterar Jan ”Svasse” Svensson på Oskarshamns kärnkraftverk.