El-Björn Connect

El-Björn Connect

Vi skapar uppkopplade byggarbetsplatser

Byggindustrin står inför stora utmaningar med ökade krav på energioptimering och utsläpp. Genom digitalisering kan vi hjälpa branschen att möta dessa krav med en mängd positiva effekter som resultat. Minskad energiåtgång, effektivt resursutnyttjande, ökad kontroll och framförallt ökad kvalité. Vi kopplar upp och kopplar ihop våra produkter med system som ger dig allt detta.

Hur möter du nya krav?

Hur sparar du energi?

Har du kontroll över byggprocessen?

Hur säkert är ditt projekt?

Hur ökar du kvaliteten på projektet?

Klimatkontroll

Genom mätning av fuktighet och temperatur kan du övervaka samt justera torkningsprocessen, för att använda din tid på ett effektivt sätt. Med fjärråtkomst till din mobila fjärrvärmecentral TFUC kan du undvika för höga flöden av temperaturer, samt minimera energikostnaderna.

Energikontroll

Genom kontinuerlig åtkomst av energidata och med hjälp av rapporter får du möjlighet att arbeta med förebyggande åtgärder. Detta gör att du kan optimera och minska energiförbrukningen och få underlag för energirapportering.