Om Connect

Digitala tjänster för ökad produktivitet och bättre processkontroll

Med El-Björn Connect skapas möjlighet för online uppkoppling mot enskilda produkter eller kompletta system ur El-Björns sortiment. Med kontinuerlig åtkomst av processinformation skapas förutsättningar för att öka produktiviteten genom förbättrad planering, förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar och processoptimering med minskad energiåtgång och lägre totalkostnad som resultat.

Inom de olika tjänsterna får man tillgång till b.la:

  • Kvalitets- och driftrapporter
  • Process styrning online
  • Process information loggning
  • Övervakning och larm funktioner

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om El-Björn Connect.

Till kontakt

Klicka här för att logga in på El-Björn Connect

El-Björn och Cabnet i samarbete om digitalisering av byggarbetsplatsen

2017-10-25

Anderstorp/Eskilstuna den 25 oktober 2017 – El-Björn och Cabnet har ingått ett samarbete för att tillsammans digitalisera byggbranschen. Genom uppkopplade system och lösningar bidrar detta till ökad produktivitet och minskad energianvändning på byggen.