Klimatpåverkan

Klimatpåverkan

Mät processen och skapa underlag avnuläge och vilka brister processen har med El-Björn Connect på energianvändningen. Minska på onödiga platsbesök genom att sätta larmpunkter för styrande faktorer och värden säkerställer man drift och kan i ett tidigt skede varna vid avvikelser. Arbeta med proaktiv avvikelsehantering.