Produktivitetsökning

Produktivitetsökning

Öka produktiviteten genom mätning av processen, det skapas underlag av nuläget och vilka brister processen ar. På så sätt tillför El-Björn Connect ett fakta baserat underlag för förbättringsarbete för projektgruppen. Genom kontinuerlig mätning och åtkomst av data ger det även ett bra stöd i att utvärdera genomförda åtgärder.