Energimätning

Ta kontroll över projektets energiförsörjning och förbrukning

Med El-Björn Connect Energikontroll tar du kontroll över projektets energiförsörjning och förbrukning.

Genom kontinuerlig åtkomst och med hjälp av rapporter får du möjlighet att arbeta med förebyggande åtgärder. Detta gör att du kan optimera och minska energiförbrukningen och få underlag för energirapportering.

Med enkelhet får du åtkomst till såväl hela projektets förbrukning eller till specifika punkter för undermätning. Genom larmfunktionen och online åtkomst säkras elförsörjningen till projektet och underlättar även felsökningen vid ev. driftstopp.

Tjänster för energikontroll
• Energiförbrukning Kwh
• Effekt Kw Momentant/min,tim,dag,vecka,månad eller år
• Spänning V per fas/mellan faser
• Ström A per fas/fördelning mellan faser

Abonnemang
12 månader uppkopplad cloudtjänst

• Larm
• Övervakning
• Mätning
• Energirapport