Hållbarhet

Hållbarhet för El-Björn

Power to build the future – Så sammanfattar vi vår affärsmodell.

Bygg- och fastighetssektorn står inför en stor omställning för att uppnå branschens färdplan om klimatneutralitet till år 2045. El-Björn AB har antagit utmaningen och har flera lösningar som påskyndar branschens arbete mot målet. Aspekter som energieffektivitet, kvalitet och livslängd är starkt kopplade till vår affärsmodell. Samtidigt jobbar vi på El-Björn för att minimera vårt eget avtryck på människor och miljö. Vi gör mycket bra redan idag men vi strävar alltid efter att bli bättre.

 

 

Fokusområden: