Ansvar för hela värdekedjan

Ansvar för hela värdekedjan

Vi vill att våra produkter och tjänster ska bidra till en bra samhällsutveckling genom hela värdekedjan. Från utvinning av råvara till att våra produkter nått slutet på sin livslängd. Vårt mål är att sluta cykeln och skapa en så cirkulär värdekedja det bara går. 

Produktutveckling och design
Flera hållbarhetsaspekter är grundpelare i vår produktutveckling. Behoven hos kunden är den första utgångspunkten. Här lägger vi stor vikt vid att våra produkter ska vara energieffektiva, hålla hög kvalitet och vara robusta. Vår gedigna utvecklings- och testprocess säkerställer dessa delar.

Ett ämnesområde som vi har börjat utforska djupare under 2022 är livscykelperspektivet för vid val av material och komponenter till våra produkter. Vi strävar nu efter att göra klimatberäkningar ur ett livscykelperspektiv för alla våra produkter. Vi kommer att fokusera mer på detta ämnesområde framöver där tillgång till tillförlitliga indata för beräkningarna är ett viktigt utvecklingsområde. Resultaten från klimatberäkningarna kommer att ge oss kunskap om hur vi ska tänka kring framtida design och materialval för våra produkter.

El-Björn i delningsekonomin
Våra kunder är i regel uthyrare. Det innebär att våra produkter används efter behov och det blir därför ett effektivt utnyttjande av produkterna. Vi är på det viset en del av en delningsekonomi som starkt bidrar till cirkularitet i våra affärer.
Under 2022 har vi även utökat vårt koncept Connect där vi hyr ut utrustning för att koppla upp våra produkter som ger möjlighet för kunderna att följa el- och värmeanvändningen, temperaturer och fukthalt i det aktuella projektet. Vår affär inom ePOLE som finns beskrivet tidigare i rapporten är också ett exempel på hur vi försöker göra vår affärsmodell mer cirkulär.

Vi förlänger livslängden
Vi strävar efter att våra produkter ska finnas tillgängliga för våra kunder och användare så länge som möjligt. Vi designar våra produkter från grunden. Att på ett enkelt sätt kunna reparera och byta ut delar i våra produkter är en självklarhet för oss.
Vi erbjuder i egen regi tjänster för att förlänga produkternas livslängd.
Med vår webbshop säkerställer vi att reservdelar finns tillgängliga för att kunna göra underhåll, service och reparationsarbeten. Inom detta delområde vill vi i framtiden utforska möjligheter att förstärka vårt erbjudande och hitta nya affärsmöjligheter.

Långsiktiga samarbeten
Långsiktiga samarbeten med leverantörer är en viktig del i vår strategi för att leverera hög och jämn kvalitet i våra produkter. Ett arbete som vi har framför oss är att utveckla ett sätt för att göra en heltäckande bedömning av hållbarheten hos våra leverantörer och längre ner i leverantörsleden. En viktig pusselbit är att utöka och fördjupa