Ansvar för hela värdekedjan

Ansvar för hela värdekedjan

Vi vill att våra produkter och tjänster ska bidra till en bra samhällsutveckling genom hela värdekedjan. Från utvinning av råvara till att våra produkter nått slutet på sin livslängd. Vårt mål är att sluta cykeln och skapa en så cirkulär värdekedja det bara går. 

Produktutveckling och design
Flera hållbarhetsaspekter är grundpelare i vår produktutveckling. Vi lägger stor vikt vid att våra produkter ska vara energieffektiva, hålla hög kvalitet och vara robusta. Vår gedigna utvecklings- och testprocess säkerställer dessa delar. Vi strävar efter att göra klimatberäkningar ur ett livscykelperspektiv för alla våra produkter, och detta är något vi kommer fokusera mycket på framöver där tillgång till tillförlitliga indata för beräkningarna är ett viktigt utvecklingsområde. 

El-Björn i delningsekonomin
Våra kunder är i regel uthyrare. Det innebär att våra produkter används efter behov och det blir därför ett effektivt utnyttjande av produkterna. Vi är på det viset en del av en delningsekonomi som starkt bidrar till cirkularitet i våra affärer.
Under 2022 har vi även utökat vårt koncept El-Björn Connect där vi hyr ut utrustning för att koppla upp våra produkter. Detta ger möjlighet för kunderna att följa el- och värmeanvändningen, temperaturer och fukthalt i det aktuella projektet. Vårt affärsområde ePOLE  är också ett exempel på hur vi försöker göra vår affärsmodell mer cirkulär.

Vi förlänger livslängden
Vi strävar efter att våra produkter ska finnas tillgängliga för våra kunder och användare så länge som möjligt. Vi designar våra produkter från grunden. Att på ett enkelt sätt kunna reparera och byta ut delar i våra produkter är en självklarhet för oss. Med vår webshop säkerställer vi att reservdelar finns tillgängliga för att kunna göra underhåll, service och reparationsarbeten. 

Långsiktiga samarbeten
Långsiktiga samarbeten med leverantörer är en viktig del i vår strategi för att leverera hög och jämn kvalitet i våra produkter. Ett arbete som vi har framför oss är att utveckla ett sätt för att göra en heltäckande bedömning av hållbarheten hos våra leverantörer och längre ner i leverantörsleden.