Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Du kan välja en produkt från El-Björn med största tillförsikt. Vi är stolta över den höga kvalitet och tillförlitlighet som våra produkter har.

Sedan länge arbetar vi målmedvetet med att bygga in kvalitet från början och har varit certifierade enligt ISO9001 sedan 1997. Våra produkter uppfyller alltid gällande myndighetskrav på säkerhet för respektive land där de säljs.

Vi bedriver ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete och arbetar kontinuerligt med att minimera miljöpåverkan. Naturligtvis är vi med i El-Kretsen och Näringslivets Producentansvar. Läs mer om Producentansvar och returhantering under support. Sedan 2006-02-23 är hela verksamheten certifierad enligt ISO14001.

Vi följer även köldmediahantering enligt SS-EN ISO-IEC 17020.

Certifikat

ISO 9001ISO 14001 (pdf) (Svenska)

ISO 9001ISO 14001 (pdf) (English)

Kvalitetspolicy

 • Vårt kvalitetsarbete hos El-Björn AB är en viktig förutsättning för nöjda kunder, uthållig tillväxt och god lönsamhet.
 • El-Björn AB skall genom ständiga förbättringar alltid vara den självklara leverantören.
 • Våra produkter skall alltid motsvara kundernas förväntningar och behov.
 • Våra produkter skall konstrueras och byggas efter gällande standarder och föreskrifter.
 • Vi skall ha god ordning och reda i hela företaget, vilket innebär att produkterna levereras i rätt utförande, antal och tid i alla led.
 • Vi skall ha en hög leveransberedskap och servicegrad.
 • Kvalitet skall vara ett personligt ansvar och åtagande för varje medarbetare

Miljöpolicy

El-Björn skall uppfylla kunders och myndigheters lagar, regler och krav samt så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt minska påfrestningarna på kretsloppet genom förebyggande åtgärder så som att:

 • Effektivisera användandet av råvaror och undvika spill.
 • Minimera energiåtgång och utsläpp av växthusgaser.
 • Ställa miljökrav på våra underleverantörer.
 • Utbilda och involvera alla i företaget.
 • Kontinuerligt ta fram och driva miljömål och genom detta uppnå ständiga förbättringar.
 • Bedriva verksamheten på ett planerat och säkert sätt för att förebygga föroreningar.