Medarbetare

Medarbetare

Engagerade och kunniga medarbetare är grunden i allt vi gör. Som anställd hos El-Björn vill vi att man ska må bra, känna sig trygg och säker. Vi värnar om alla medarbetare och lägger stort fokus på att El-Björn ska vara en arbetsplats som rekommenderas till andra.

Att arbeta på El-Björn

Vår vision som arbetsgivare är att erbjuda alla medarbetare en trygg arbetsplats och utvecklande arbetsuppgifter. El-Björn erbjuder alla sina medarbetare en stor möjlighet att påverka både företagets och sin egen utveckling. En viktig del i det arbetet är att vi visar förtroende för våra medarbetare och uppmuntrar till att ta stort eget ansvar.

Det gör vi exempelvis genom att alltid annonsera lediga tjänster internt, erbjuda och utveckling i form av utbildningar både internt och externt. Under 2022 har vi anslutit oss till ett EU-finansierat projekt på Campus Värnamo, Kompetensutveckling Småland. Genom projektet har mer än hälften av våra anställda genomgått utbildningsinsatser under loppet av 6 månader.

Värdegrunden leder oss

El-Björns värdeord är Lagarbete, Engagemang, Kvalitet och Ansvarstagande. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och det är viktigt att våra medarbetares personliga värderingar överensstämmer med våra.

Vi arbetar med uppfyllelse av våra värdeord i allt från hur vi bemöter varandra och hur vi tar oss an de dagliga arbetsuppgifterna till bedömning vid lönerevision. Målet är att alla medarbetare ska vara ambassadörer för vår kultur och leva som de lär.

Hälsa och trivsel

Vi är stolta över vår arbetsmiljö på El-Björn. Vi får ofta höra från besökare att våra produktionslokaler är rena, tysta och lugna för att vara en tillverkande industri. 2021 blev vår nya kontorsdel klar som inneburit ett lyft mot tidigare lösning. Arbete för att bibehålla den goda arbetsmiljön och identifiera behov hos våra medarbetare görs genom systematiska medarbetarundersökningar, regelbundna hälsokontroller av samtliga anställda och skyddsronder. Eftersom vi designar våra produkter från grunden finns även arbetsmiljö och ergonomi vid tillverkning och montering med som en del i produktutvecklingen.

Andra exempel på förmåner som vi erbjuder anställda är regelbunden möjlighet till massage på arbetstid, förmånlig frukostbuffé varje dag, friskvårdsbidrag, trivselklubb och möjlighet till förmånlig laddning av elbil.

Utveckling och lärande

El-Björn uppmuntrar och bidrar gärna till kompetensutveckling. Det finns goda möjligheter att göra karriär inom företaget då lediga tjänster alltid annonseras internt. Vi har många exempel på medarbetare som har fått nya roller inom El-Björn.

Vi är beroende av att ha medarbetare med rätt kompetens. I takt med att El-Björn utvecklar nya produkter och tjänster förändras innehållet i många roller. Vi är måna om att behålla vår personal och tänka långsiktigt. Här jobbar vi aktivt och har en målsättning om att majoriteten av alla anställda genomgår någon form av kompetensutveckling varje år.

Kompetensförsörjning

El-Björn eftersträvar en jämnare fördelning mellan kvinnor och män på samtliga avdelningar och företaget som helhet. Vid all rekrytering verkar vi för att både män och kvinnor söker lediga befattningar.

El-Björn vill ha långsiktiga relationer med sina anställda. Att byta roll eller tjänst internt uppmuntras om möjlighet finns. Inför alla rekryteringar görs en ordentlig behovs-
analys, kravspecifikation och befattningsbeskrivning för att skapa tydlighet både för El-Björn och de som är intresserade av den aktuella tjänsten.

Mångfald och likabehandling

El-Björns verksamhet och affärsområden möjliggör mångfald hos våra medarbetare. Vi har en bra blandning av människor med olika bakgrund och erfarenheter. Det stärker vårt företag och vår konkurrenskraft.