Minskad klimatpåverkan

Minskad klimatpåverkan

Vår målsättning är att våra produkter och tjänster ska hjälpa bygg- och fastighetssektorn att uppnå sitt mål om minskad klimatpåverkan. Vår satsning inom vårt varumärke ePOLE är ett exempel och vår uppkopplade lösning El-Björn Connect är ett annat. Samtidigt jobbar vi på El-Björn hårt för att minimera det avtryck som vår verksamhet ger upphov till.

Vi ser till helheten
Vi tar ansvar för vår klimatpåverkan och redovisar därför hela värdekedjans utsläpp. Majoriteten av utsläppen finns i vårt scope 3 där användning av de produkter vi säljer är den största posten följt av utsläpp som sker i våra leverantörsled. Eftersom vi har lägre inflytande över dessa indirekta utsläpp kommer samarbete med leverantörer och kunder samt att vi fortsätter utveckla effektiva produkter och smarta tjänster vara viktigt.

Strategi för omställning
Vi ser även till helheten i våra affärer. Vårt mål är att erbjuda bygg- och anläggningssektorn hållbara lösningar. Genom effektivisering, innovation och samverkan vill vi vara en partner att räkna med för att skapa framtidens byggande. Det är också genom det arbetet som vi kan påverka utsläppen och bidra till att uppnå branschens och våra egna mål. 

Energitjänster med lågt avtryck
ePOLE ger våra kunder en helhetslösning med fokus på energibesparingar och minskade utsläpp. ePOLE är vårt senaste affärsområde helt sprunget ur behovet av att påskynda bygg-, fastighets- och energisektorns omställning. Detta görs genom mätning, styrning och övervakning av energianvändningen samtidigt som vi tar ansvar för och levererar värme eller kyla med bra klimatprestanda. Ovanpå detta har vi ett lager med kompetenstjänster kring rådgivning/dimensionering, konsultation och rapportering innan, under och efter projekt. Vårt mål är att stärka konceptet med fler produkter och lösningar i framtiden – allt för att ePOLE ska bli det självklara valet för att reducera klimatavtrycket i bygg-,fastighets- och energisektorn.

Kapa slöserierna och minska utsläppen
Med vår lösning El-Björn Connect möter vi branschens behov av digitalisering, bättre kontroll och ökad kvalitet samtidigt som energianvändningen i byggproduktionen blir effektivare och utsläppen reduceras. Vi vet att energianvändningen i byggproduktionen kan bli mycket bättre. Med vår kunskap och erfarenhet har vi i dialog med branschen utvecklat El-Björn Connect. El-Björn Connect innebär att våra produkter som används under byggproduktionen blir smartare. Elanvändning, effektuttag, temperaturer och fukthalter visualiseras genom en användarvänlig plattform. På det viset får byggprojektet samlad information och kan snabbt hitta slöserier eller avvikelser. Energianvändningen blir effektivare och växthusgasutsläppen minskar.

Våra produkter har lång livslängd
Våra produkter har lång livslängd och det är vi stolta över. Stor vikt läggs på att eftersträva hög kvalité av ingående komponenter och alla våra produkter testas innan leverans. Om något går sönder eller behöver bytas ut i produkten har vi en shop för reservdelar. Vi erbjuder även hjälp med service eller reparation – allt för att våra produkter ska hålla så länge som möjligt. 

Samverkan för omställning
Vi ser samverkan som mycket viktigt för att branschen ska lyckas med den omställning som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen. Därför har vi ställt oss bakom bygg- och anläggningsbranschens färdplan med mål för klimatneutralitet till 2045.