Klimat

Klimat

Med El-Björns klimatkoncept uppnås optimala förutsättningar för att stödja ett hållbart klimat. Rätt energi under torkprocessen gör att du når högsta
kvalitet på slutprodukten,vilket innebär "friska hus”. Sortimentet är utvecklat utifrån ett hållbarhetsperspektiv med energieffektivitet, kvalitet och
säkerhet i fokus. I klimatkonceptet ingår produkter för uppvärmning (byggvärme), kyla, uttorkning, avfuktning och luftrening.


Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med att skapa en lösning som passar ert aktuella behov.

Till Kontakt