Klimat

Luftrenare

Filtrera produkter

LR 500 - Luftrenare

LR 500 - Luftrenare

E8749001

Renar luften effektivt från byggdamm, asbest, löd och svetsrök, odörer och ångor från målning och limning, sporer, pollen, tobaksrök, virus och allt annat som inte är bra att andas in Luften sugs in genom 2 st inlopp Filter kassett med Hepafilter och förfilter Går att ansluta en sugsida till uteluft Ren luft trycks ut via utblåsstosen Det går att skapa över eller undertryck i lokalen i kombination mellan inlopp och utblås för att hindra nedsmutsning Går att leda ren luft till önskat utrymme med slang Kompakt och stapelbar design Kan monteras både på vägg och golv

Luftrenare
FF - Förfilter (FF)

FF - Förfilter (FF)

E8749005

Förfiltren skall fånga de grövre partiklarna från att snabbt sätta igen hepafiltren Det sitter dubbla förfilter på varje sida av maskinen för att få så lång gångtid på de dyrare hepafiltren som möjligt Sköter man byten av förfilter så kommer maskinen att leverera rätt luftflöde och man får en bra och effektiv luftrening över tiden Filtren ligger i förpackning om 20 st I maskinen sitter det 4 st. förfilter

Förfilter (FF)
Hepa filter, H13 - Tillbehör till luftrenare

Hepa filter, H13 - Tillbehör till luftrenare

E8749007

Sitter som standard i maskinen Vårt bästa partikelfilter för borttagning av alla typer av partiklar. För alla typer av byggjobb, Borttagning av pollen mm Maskinen har två H13 filter samt fyra förfilter som standard.

Tillbehör till luftrenare
 - Intagsstos

- Intagsstos

E8749015

Intagsstos till luftrenare LR 500 Med vår intagsstos kan man enkelt hämta luften från ett annat utrymme, som till exempel källare, vind eller annat rum. Med stosen går det att leda in uteluft för inblandning av syresatt kyld luft som ger behagligare klimat. Till exempel fungerar det mycket bra att suga luft från ett undertak och leda ner till luftrenaren. Luftrenarens andra insug hämtar luft från den närliggande omgivningen. I luftrenaren blandas och renas luften för att sedan blåsas ut helt ren i rummet. Det går även att ansluta slang till utblåset för att leda den rena luften till ett önskat utrymme Genom att ansluta slangar till utblåsröret eller intagsstosen kan man skapa undertryck eller övertryck beroende på vilket som passar den arbetsmetod som man vill använda på den specifika arbetsplatsen

Intagsstos
 - Utblåsrör 45° / Ø125mm

- Utblåsrör 45° / Ø125mm

E8749016

Vinklat utblåsrör till luftrenare LR 500 eller TVS TF9 och TF15 kompletterad med TF-SP15 3x125 Utblåsröret är en mycket viktig del av funktionen för luftreningen. För att få snabbast möjliga avklingningseffekt, det vill säga renad luft, bör maskinen placeras i ett innerhörn av utrymmet som skall luftrenas Där placeras LR 500 med utblåsröret snett uppåt. Den renade luften följer då hörnet uppåt, går längst taket och faller ner längre bort. På detta sätt trycker den renade luften den partikelrika luften framför sig och tillbaka till luftrenaren Genom att ansluta slangar till utblåsröret eller intagsstosen kan man skapa undertryck eller övertryck beroende på vilket som passar den arbetsmetod som man vill använda på den specifika arbetsplatsen

Utblåsrör 45° / Ø125mm
 - Slang Ø125mm / 6m

- Slang Ø125mm / 6m

E8749017

Genom att slangansluta utblåsröret eller intagsstosen kan man skapa under eller övertryck beroende på vilket som passar den arbetsmetod som man vill använda på den specifika arbetsplatsen

Slang Ø125mm / 6m