Klimat

Luftrening

Luftrenare med patenterad reningsteknik konstruerad för tuffa miljöer. Renar luft ifrån dammpartiklar, fint byggdamm, asbest, löd-och svetsrök, ångor från målning och limning, sporer, pollen, tobaksrök, virus och allt annat som yr i luften.