Klimat

Luftrenare

Renar luft från dammpartiklar, fint byggdamm, asbest, löd och svetsrök, odörer och ångor från målning och limning, sporer, pollen, tobaksrök, virus och allt annat som yr i luften. Renar och evakuerar luften, beroende på situation. Detta är luftrenare som är konstruerade för tuff användning i kärva miljöer och renar luft innehållande partikelstorlekar ner till 0,01µm. Våra luftrenare är baserade på en patenterad teknologi från Clair International AB

LR 500 - Luftrenare

LR 500 - Luftrenare

Art.nr. E8749001

Patenterad reningsteknik konstruerad för tuffa miljöer. Luftrenare LR 500 kan blanda uteluft med inneluft som renas och blåses ut. Med dubbla filter är den en av marknadens mest effektiva luftrenare. Den är i varje detalj konstruerad för tuffa miljöer där stora krav ställs på luftrening. Luften blir effektivt ren från dammpartiklar, byggdamm, asbest, löd- och svetsrök, sporer, pollen, tobaksrök, virus och allt annat som inte är bra att andas in. LR 500 används självklart vid starkt dammande arbeten, men de mest skadliga partiklarna är inte synligt damm. Därför behövs LR 500 under hela byggtiden.