Klimat

Tork- och värmesystem

El-Björns Tork-och värmesystem (TVS) omfattas av hetvattenfläktar, elvärmefläktar och mobila undercentraler. Produkterna är framtagna ur ett systemtänk där värme- och torkprocessen skall kunna utföras både inom byggprocessen och i fuktskadade befintliga miljöer. Huvudanvändningsområdet är bygg, nyproduktion, renoveringsprojekt, lager, verkstäder, förråd och liknande utrymmen.