Kraft

Kraft

El-Björn har ett komplett kraftsortiment som är utvecklat utifrån elsäkerhet, kvalitet, användarvänlighet och lång livslängd. Vårt kraftkoncept ska tillgodose kraven från alla parter under användandet och bidra till en hög tillförlitlighet av eldistribution. Detta möjliggör vi genom en nära kontakt med slutanvändaren och vår noggrannhet i val av komponenter/leverantörer. Vi tar ett långsiktigt ansvar genom att supporta under hela produktlivscykeln och har garantier på upp till 5år. 

I vårt breda utbud inom områdena bygg, marina, camping, industri och event, matchar vi dina tillfälliga behov.

BCS-systemet har sedan mer än tio år bildat svensk branchstandard för hur större byggcentraler utformas och El-Björns BCS-system är den mest flexibla byggplatscentral du kan tänka dig. Byggplatscentralen är ditt viktigaste verktyg för att planera och hantera el på tillfälliga arbets- platser. Kraft på rätt plats, med rätt styrka och spänning. Vårt omfattande sortiment gör det möjligt att bygga system som alltid utnyttjar kraften på bästa sätt. I vår BCS-konfigurator bygger du enkelt din egen lösning som gör att du får exakt den byggcentral du behöver och du kan hålla din anläggning väldokumenterad. 

Till BCS-konfiguratorn


Kraftförsörjning är en del av helheten och vi hjälper dig att skapa rätt dimensionerad lösning för dina behov. 
Kontakta oss gärna om du vill ha support. 

Till Kontakt