Kraft

Modulsystem BCS

Den mest flexibla byggplatscentralen du kan tänka dig där alla moduler i centralen är av plug-in utförande som snabbt kan monteras, bytas ut och servas i skåpets skensystem. Passar inte standardskåpet dina behov så gör vi en anpassning med just de moduler du behöver. Vårt omfattande sortiment gör det möjligt att bygga system som alltid utnyttjar kraften på bästa sätt.