Gå tillbaka

Byggprocessen måste bli hållbar!

2019-01-11

El är idag en bristvara framförallt i storstäderna och vi måste börja hushålla med resurserna. Även på byggarbetsplatser runtom i världen. 

El-Björn har under 2 års tid utvecklat ett program av tjänster som skall möjliggöra för byggbranschen att kontrollera flöden och åtgång av energi på en byggarbetsplats. Tjänster som gör att man via onlineåtkomst kan mäta, styra och övervaka all användning av energi. Data för fjärrvärme, elförbrukning, lufttemperaturer och luftfuktighet i realtid gör att projektgrupper alltid har tillgång till rätt information för att resursplanera och styra vilket gör byggprocessen mer produktiv.

Därmed sparas stora kostnader.

Tjänsterna fungerar i praktiken genom att vi kopplar upp våra produkter till en cloudtjänst som byggföretagen abonnerar på.

"Ett förbättringsarbete startar alltid med att mäta och kontrollera nuläget. Det är det enda sättet att veta hur och vad man skall förändra. Vi vet att vi genom att koppla upp och digitalisera energikrävande processer kan spara stora mängder el och pengar" säger Daniel Segerqvist, marknadschef på El-Björn. "Vi vill bidra till att en smutsig byggprocess blir renare och på så sätt hjälpa branschen till nästa steg" tillägger han.

El-Björn tar ett långsiktigt klimatansvar och gör det genom att ge branschen förutsättningar att starta sitt förbättringsarbete redan idag. Eftersom vi finns på en marknad i 4 länder idag så har har vi möjlighet att påverka.

Programmet El-Björn Connect har börjat användas och kommer att lanseras brett under 2019.