Gå tillbaka

Connect

2022-10-31

KLIMATFÖRÄNDRING

Vi vet att vår planet värms upp på grund av de växthusgaser som vi som företag släpper ut i atmosfären. Vi vet att vi måste minska dessa utsläpp avsevärt och snabbt för att undvika de värsta scenarierna med klimatförändringar.

Koldioxidavtryck avser den belastning som kommer in i klimatet, som till exempel skapas på grund av produkten, aktiviteten eller tjänsten. Klimatbelastningen ökar växthusgaserna och är en faktor för att orsaka klimatförändringar. Varje beslut vi tar kan definieras efter hur många utsläpp det skapar.

I januari 2022 införde Boverket en ny byggföreskrift för Sverige, enligt vilken alla nya byggnader ska deklarera sin A1-A5 kolpåverkan på byggnadselement: ytterväggar, tak, stomme och innerväggar (Boverket, 2022).

Sweden Green Building Council: NollCO2-baseline-och-gränsvärden-v1.1-2022.pdf (sgbc.se)

I anbudet ska uppdragstagare redovisa för uppdragsgivaren hur energianvändningen, per energibärare och/eller energikälla, mäts under byggprocessen av det lämnade budet. Anbudet ska också visa hur effektiv och hälsosam energianvändning främjas under byggprocessen.

”Målbilden för produkten är att uppfylla klimatdeklarationen.
Vi kan nu ge våra kunder en verktygslåda för att uppnå dessa mål”
(Odd Ivar Jørgensen, landschef Norge)

 

EL-BJÖRN CONNECT

Byggbranschen står inför stora utmaningar som kräver ännu renare byggprocesser. Projektet ska kunna påvisa energioptimering och utsläppshantering. Digitaliseringen gör att vi kan koppla ihop byggarbetsplatsen och hjälpa branschen att uppfylla dessa krav. De fördelar som uppnås är minskade växthusgasutsläpp, minskad energiförbrukning, effektiv resursanvändning, ökad kontroll och framför allt en kvalitetsförbättring. Vi kombinerar våra produkter med digitala system som ger dig allt detta. 

 

 ”El-Björn Connect är en helhetslösning som täcker:

 • Energiövervakning
 • Övervakning av klimatpåverkan
 • Ljus kontroll
  • Vattenförbrukningsmätning
  • På/Av-kontroll på platsen
  • Allt är samlat på en plattform med flera olika användarnivåer
   • Analysera och rapportera för energibesparingar
   • Övervakning och larm garanterar förslag och upptäckter av energispikar ”

(Håkan Svensson, Försäljningschef Norden)

 

Connect är en digital plattform som övervakar, säkerställer proaktivt arbete och hittar energispikar på byggarbetsplatser.
El-Björn Connect ökar kundnyttan inom tre områden:

MÄTA

Ta kontroll över din process genom att mäta. Att mäta är att veta och därefter agera. Det skapar grund för ett långsiktigt och hållbart arbete. Du kan mäta energi, vattenförbrukning, RF/Temp men även fjärrvärmemätning.

STYRA

Genom att mäta processen kommer brister upp till ytan och kan korrigeras för att nå ett långsiktigt förbättringsarbete. Att planera verksamheten efter fakta skapar också möjlighet att nyttja resurser vid rätt tillfälle och på så sätt arbeta proaktivt för långsiktig produktivitetsförbättring. Du får kontrollen över energikostnader och klimatpåverkan genom att kunna styra produkterna.

 ÖVERVAKA/LARMA

Genom att ha tillgång till processinformation kan man optimera styrningen och på så sätt påverka såväl projekttid som kvaliteten i slutresultatet. Genom ständig tillgång till processinformation och möjlighet att sätta larmpunkter skapas en stabil och säker process.