Gå tillbaka

El-Björn ansluter till Fossilfri färdplan

2020-10-06

Med lång erfarenhet som leverantör till Byggindustrin tar nu El-Björn i Anderstorp ett ordentligt grepp om hållbarhetsfrågan genom att ansluta sig till Byggbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft 2045.

Klimatfrågan står högt på vår agenda och vi vill nu ta en än mer aktiv roll genom att ta hållbarhetsarbetet utanför företagets väggar och samverka med branschen för ett bättre klimat, säger El-Björns VD Conny Hansson.

Färdplanen är ett gemensamt initiativ som ledande bolag och nyckelaktörer inom branschen skapat för en ökad konkurrenskraft utan klimatpåverkan för framtidens samhällsbyggande. Målet är att sektorn skall vara klimatneutrala 2045. Nyckelfaktorer för att nå framgång i utvecklingen är bl.a. samverkan i värdekedjan, ökad kravställning och lagstiftning, innovationer och ny teknik samt marknadsinitiativ och incitament för nya arbetssätt. Se mer under länken: 
http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/01/ffs_bygg_anlggningssektorn181017.pdf

El-Björn har sedan tidigare engagemang i Lean Forum Bygg och Smart Built Enviroment projekt, som båda har som syfte att utveckla byggbranschen.

Nu tar vi ytterligare ett steg i att samverka för att byggbranschen ska blir mer hållbar. Vi är fast beslutna att ta en framflyttad position och bidra till att branschen förändras mot de långsiktiga målen. Från vårt perspektiv är vi övertygade om att vi kan tillföra såväl kunskap, tekniska lösningar som digitala tjänster som stödjer ökad energieffektivitet och reducerad CO2 påverkan. Vi är redo att påbörja förändringsarbetet och ser verkligen fram emot att samverka med branschen. Den närmsta tiden är målet att med olika aktörer i värdekedjan hitta gemensamma mål och få igång verifieringsprojekt så att vi snabbt kan dra lärdomar och lägga grunden för fortsatt förändringsarbete som stödjer färdplanen, säger Conny Hansson.

Följ vår fortsatta förändringsresa #hållbarbyggprocess