Gå tillbaka

El-Björn och Cabnet i samarbete om digitalisering av byggarbetsplatsen

2017-10-25

Samarbetet skapar förutsättningar för byggbranschen att öka sin kvalitet och produktivitet över hela värdeflödet och för samtliga parter. Genom att ha tillgång till aktuell processinformation möjliggörs bättre planering av underhåll och förutsättningar för att arbeta med ständiga förbättringar för att utveckla processer och minimera energiåtgång.

-         Vi är oerhört glada över samarbetet med Cabnet som är ett innovativt bolag med stor kompetens och erfarenhet av digitalisering och Internet of Things. säger Sören Sjöö. VD för El-Björn. Vi har båda en ambition att driva utvecklingen framåt och vara aktörer som gör skillnad och tillför mesta möjliga kundnytta. Samarbetet ligger helt i linje med vår vision med att stödja branschen för ökad konkurrenskraft, produktivitet och ett hållbart byggande. Nu tar vi steget fullt ut och erbjuder en helhetslösning med utrustning, utbildning och digitala tjänster.

Först ut att lanseras i samarbetet är en helt ny lösning för övervakning och driftsoptimering av El-Björns mobila fjärrvärmecentraler TFUC. Genom att centralerna kopplas upp via Internet och därmed är åtkomliga för både leverantör och användare minskas driftsstörningar och underhållsarbetet effektivsieras. Genom kontinuerlig övervakning och energirapporter minskar även energianvändningen.

-         Att värma upp bygget under årets kalla månader är den största energiförbrukaren på byggarbetsplatsen säger Sören Sjöö. Vi ser redan nu stora effekter på energianvändningen när centralerna är uppkopplade och därmed körs mycket mer effektivt.

Cabnet tillhandahåller lösningar för styrning, automation, energimätning och larmhantering för byggarbetsplatser. Lösningen används idag på flera arbetsplatser runt om i Norden.

-         Samarbetet med El-Björn innebär att vi kan öka takten i digitalisering och effektivisering av byggarbetsplatser säger Niklas Zandelin, VD för Cabnet. Vi ser en kraftigt ökande efterfrågan på nya och innovativa lösningar, inte minst för att kunna minska onödig energianvändning och därmed bygga både mer hållbart och till lägre kostnad.

El-Björn och Cabnet kommer under kommande månader lansera ett antal nya lösningar för bland annat klimatstyrda värmesystem och belysningsstyrning. System och komponenter möter byggarbetsplatsens krav på flexibilitet och funktion i en utsatt miljö.

-         Vi ser jättestora möjligheter med att tillföra smarta lösningar till den bransch som idag ligger en bit efter andra sektorer vad gäller digitalisering säger Niklas. Genom att använda en säker och kostnadseffektiv Internetbaserad lösning öppnas nya funktioner upp som tidigare inte varit möjliga avslutar Niklas Zandelin.

Avtalet mellan El-Björn AB och Cabnet omfattar de Skandinaviska och Brittiska marknaderna. Avtalet innebär att El-Björn och Cabnet i samarbete digitaliserar El-Björns sortiment för att göra produkterna tillgängliga online för användare och intressenter genom ett utbud av olika tjänster.

 


Fakta Bolagen

El-Björn AB är marknadsledande leverantör till byggindustrin av utrustning för tillfälligt användande inom produktsegmenten Kraft, Ljus och Klimat.

Cabnet tillhandahåller ett Interntbaserat system för remote access, control och automation av byggarbetsplatser och utrustning. Canbet ägs av eze System

 

För ytterligare information, kontakta

Sören Sjöö, VD El-Björn, soren.sjoo@elbjorn.se

Niklas Zandelin, VD Cabnet, niklas.zandelin@cabnet.se, +46 70 542 27 35