Gå tillbaka

Fasadgruppen och El-Björn i samverkan för hållbar uppvärmning vid fasadarbeten

0001-01-01

Fasadgruppen och El-Björn AB inleder ett samverkansprojekt i syfte att hitta mer energieffektiva lösningar och metoder som möjliggör ett mer hållbart uppvärmningssätt vid fasadarbeten.

Fokus är i huvudsak att hitta mer energieffektiva och koldioxidneutrala lösningar vid uppvärmning för fasadarbeten under vintertid. Samverkan inom området handlar främst om att genom dialog och erfarenhetsutbyte testa och utvärdera nya lösningar som sänker energiförbrukning och klimatpåverkan. Under hösten och vintern 2021 genomförs praktiska tester med alternativa uppvärmningsmetoder och gemensam utvärdering av resultaten.

El-Björn är en ledande aktör för lösningar inom tillfällig användning av kraft-, ljus- och klimatprodukter till främst byggbranschen. Både El-Björn och Fasadgruppen har sedan tidigare anslutit sig till Färdplan 2045, där regeringsinitiativet Fossilfritt Sveriges färdplan för bygg- och anläggningssektorn ingår.

”För Fasadgruppen är hållbarhet en kärnfråga och tillsammans med El-Björn får vi möjlighet att utmana oss själva och minimera vårt klimatavtryck. Som Nordens största fasadkoncern vill vi även vara en förebild i branschen vad gäller hållbar utveckling”, säger Pål Warolin, VD och koncernchef på Fasadgruppen.

”Vi ser fram emot samarbetet med Fasadgruppen och ser dem som en väldigt bra samarbetspartner med många olika bolag rikstäckande i Norden. Tillsammans skapar vi bättre möjligheter att utveckla produkter som stödjer både produktivitet och omställning mot ett fossilfritt byggande”, säger Christian Harström, Head of product på El-Björn.

För mer information, kontakta:

Christian Harström El-Björn AB