Gå tillbaka

El-Björn och Satema får samma ägare, United Power

2019-06-25

El-Björn AB och Satema AS skapar norra Europas största aktör inom tillfällig Kraft – Ljus – Klimat. United Power är namnet på den nya gruppen och Connecting Capital blir huvudägare tillsammans med Svein Persson och Tore Persson, Satema AS.

El-Björn, med huvudkontor i Anderstorp, grundades 1954 och Satema, med huvudkontor i Oslo/Moelv, grundades 1963 och båda är ledande leverantörer av tillfälliga lösningar inom produktområdena kraft, klimat och ljus till den europeiska marknaden. Satema är också ledande inom permanenta kraftlösningar t.ex. generatorer och el centraler. Bolagen har utvecklats väl och tillsammans kompletterar de kunderbjudandet och möjligheten att åta sig större projekt. Även produktutvecklingen kommer att förstärkas genom samgåendet, inte minst i en digitaliserad värld vilket kräver ökade resurser. Bolagen verkar på en marknad som drivs av tillväxt inom nya produkter som kräver hållbara och energieffektiva elförsörjningslösningar.


United Power AB är den nya gruppens holdingbolag vilket kommer att samordna de båda väletablerade varumärkena.


”Vi på Connecting Capital, i egenskap av ett industriellt orienterat investeringsföretag, är glada över att få vara med och skapa United Power! Ett smått historiskt ögonblick tillsammans med ägare och ledning i Satema och ledningen i El-Björn, säger Lars Nordin, styrelseordförande.”


”Vi som ägare till Satema ser denna affär som ett möjliggörande för att skapa en större grupp med tillräckliga resurser för expansion såväl produktmässigt som geografiskt, säger Svein och Tore Persson, ägare till Satema.”


United Power kommer att ha tillverkning i Norge, Sverige, Finland och Lettland. Gruppen sysselsätter ca 250 personer och omsätter ca 750 MSEK.


Oaklins Norway har bistått Satema som rådgivare i transaktionen.


För ytterligare information kontakta:


Tomas Ståhl, VD Connecting Capital
Tel. +46 705 80 89 02
tomas.stahl@connectingcapital.se


Svein Persson, VD Satema
Tel. +47 404 13 310
svein.persson@satema.no


Sören Sjöö, VD El-Björn
Tel. +46 706 20 33 88
soren.sjoo@elbjorn.se

 

Om Connecting Capital
Connecting Capital är ett svenskt investeringsföretag som har sina rötter inom industrin, med en historik inom tillverkningsindustrin. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform, vilket innebär att det inte finns några tidsbegränsningar i de investeringar som görs. Fokus ligger vid att etablera goda och långsiktiga relationer som grund för ett industriellt värdeskapande genom ett aktivt och engagerat ägarskap. Connecting Capital gör investeringar inom tre områden: Kapitalförvaltning, Fastigheter och i Onoterade industriföretag med egna produkter och god tillväxt.

För ytterligare information, se www.connectingcapital.se


Om Satema AS
Satema har från etableringen 1963 utvecklats till att bli en betydande aktör inom bygg- och anläggningsbranschen. Huvudkontoret med administration, försäljning, marknadsföring och lager ligger centralt på Ryen i Oslo, medan produktionen finns i SATEMA MOELV AS. I gruppen ingår också SATEMA AB i Sverige (försäljning och tillfällig kraft), SATEMA BALTIC i Lettland (elektrisk montering) samt SKAARET AS på Stange i Hedmark (elskåp). Satema AS har 129 anställda och i 2018 omsatte koncernen 350 MNOK.

För ytterligare information, se www.satema.no


Om El-Björn International
El-Björn utvecklar, tillverkar och marknadsför tillfälliga helhetslösningar inom produktområdena kraft, klimat och ljus. Bolaget omsatte 2018 ca 325 MSEK och har ca 110 anställda, varav majoriteten av dem återfinns inom den svenska verksamheten. El-Björns primära marknader är Norden och England. El-Björns huvudkontor ligger i Anderstorp och där bedriver bolaget även produktion liksom i Åbo, Finland.

För ytterligare information, se www.elbjorn.se