Gå tillbaka

El-Björn öppnar nytt affärsområde - El-Björn Energi

2021-08-19

El-Björn öppnar nytt affärsområde för hållbar energiförsörjning till byggbranschen

El-Björn tar ett nytt steg och utvecklar verksamheten genom att öppna affärsområdet El-Björn Energi. Affärsområdet öppnas till en start på den svenska marknaden parallellt med att samverkansprojekt i våra nordiska grannländer påbörjas småskaligt.

Affärsområdet är ett resultat av bolagets arbete av att samverka med ledande producenter inom hållbar teknik av energilösningar för att skapa utveckling som bidrar till byggsektorns färdplan mot en klimatneutral byggsektor 2045.

Lanseringen av affärsområde Energi är ett stort steg i bolagets historia där vi med hållbarhet i fokus tar vårt leverantörsansvar genom att ta nästa steg i utvecklingen för att stödja branschens utmaningar för att ställa om mot klimatneutralitet. Vi breddar vårt erbjudande kring energiförsörjningen till byggproduktionen med att tillhandahålla hållbara energilösningar som bygger på ny teknik och en cirkulär affärsmodell i kombination med våra grundvärderingar; säkerhet, miljö och kvalitet. Vi vill på allvar bidra till att branschen snabbt kan förändras i en hållbar riktning genom att tillhandahålla moderna energilösningar som stödjer såväl ett minskat co2 utsläpp som en ökad elektrifiering, säger El-Björns VD Conny Hansson.

Affärsområdets erbjudande bygger på att leverera närproducerad energi som är optimerad mot byggproduktionens olika användningsområden, där vi till en början inriktar oss mot byggvärme och torkprocessen, vilken även är en kritisk process för att hålla byggprojektets tidplan. Vårt primära mål är att erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar som ersätter gammal fossilbränsleteknik och även för att avlasta ett hårt belastat elnät för att frigöra kapacitet för en ökad elektrifiering.

Till kommande säsong kommer den nordiska byggbranschen möta en tuffare kravställning med exempelvis klimatdeklaration och ökade krav på fossilbränsleanvändning. Affärsområdets erbjudande möter upp detta på ett bra sätt och vi är redo att bidra från start genom att erbjuda energieffektiva och klimatvänliga lösningar. Tillsammans med våra samarbetspartners Energy Save AB och Clean Burn AB har vi ett heltäckande koncept inom pellets och värmepumpslösningar för såväl små som stora projekt.

 

För mer information kontakta:

El-Björn Energi

Daniel Segerqvist

Christian Harström

Thomas Strålman