Gå tillbaka

El-Björns resa mot en klimatneutral byggsektor 2045 fortsätter

2020-11-16

Ambitionerna är mycket stora om att bidra till en förändrad byggbransch med hållbarhet i fokus hos oss på El-Björn. Vi har tidigare presenterat vår anslutning till Fossilfri färdplan (HÄR) och vårt samarbete med Clean Burn (HÄR). Vi fortsätter denna artikelserie med att presentera konkreta aktiviteter och exempel på hur vi arbetar för en bättre framtid. Vi möter Christian Harström, ansvarig för sortiment och affärsutveckling, för att höra vad som är på gång.

 

Ge en kort beskrivning om vad som händer i byggbranschen just nu?

Branschen är inne i en mycket spännande tid just nu och det är tydligt att förändringsarbetet har startat på riktigt. Det som tidigare varit generella övergripande målsättningar om hållbarhet börjar sakta men säkert krypa ner och påverka det som sker i den operativa verksamheten. El-Björn har under flera år arbetat med att effektivisera processerna inom våra produktområden men intresset har fram till nu varit relativt svalt så detta är mycket efterlängtat.

Vad ser du som utmaning med det stora förändringsarbete som pågår i branschen?

Vi kan med befintlig metodik och teknik bidra till betydande energieffektiviseringar både vad gäller att använda mindre energi och alternativa energislag som har lägre klimatpåverkan. Utmaningen för oss som leverantör är att värdekedjan, dvs. hela vägen från beställare ner till leverantör, har kunskap och kännedom om vad som faktiskt är möjligt att göra när det gäller effektivisering och efterfrågar det i projekten. För att förändringen skall starta på riktigt måste det finnas en efterfrågan på det vi utvecklar och här skulle vi vilja se en tydligare kravställning där man betonar energieffektivitet och lägre klimatpåverkan i upphandlingsfasen. Man kan med mycket enkla frågeställningar i upphandlingen påverka så att produktionsfasen både spar energi, tid och resurser. Man talar mycket om att digitaliseringen kommer att förändra byggbranschen men framförallt skulle jag vilja påstå att den största förändringen kommer när byggbranschen börjar att efterfråga och kravställa med fokus på energieffektivitet och lägre klimatpåverkan. Då kommer också digitaliseringen till nytta fullt ut.

Hur säkerställer man att förändring leder till ny standard och ett stabilt förbättrat utfall?

I princip är det tre steg som behövs:

  • Grundläggande krav som sätter mer fokus på de delar som är identifierade som verkligt värdeskapande.
  • Arbetssätt och metoder som stödjer de grundläggande kraven.
  • Förbättringsarbete och optimera resultatet med stöd av de erfarenheter man får i processerna.

Med andra ord inget revolutionerande men man måste börja någonstans och ett grundläggande krav i anbudsfasen som trycker på att ett byggprojekt skall redogöra för det uppskattade energibehovet fördelat på energislag vore en fantastisk början. Med ett sådant krav skulle implementationen av ovan steg vara helt naturlig.

Hur kommer digitalisering påverka förändringsarbetet?

Digitaliseringen är ett viktigt verktyg, men vi får inte gå i fällan att ha en övertro på digitaliseringen, vi måste använda alla verktyg i verktygslådan för att nå framgång. Först och främst måste vi göra rätt från början och arbeta enligt klassisk förändringsmetodik där vi utgår från ett kartlagt nuläge och känd metod som vi succesivt kan förändra med utgångspunkt från den processdata digitaliseringen bidrar med. För oss som leverantör ställer det höga krav på att erbjuda lösningar som konkret stödjer och underlättar processen. På El-Björn söker vi aktivt samverkan i värdekedjan för att förstå kommande utmaningar och kravställningar. Mycket av den värdeskapande delen i vad vi kan erbjuda kommer från kunskap och metodik och den tekniska delen handlar främst om att underlätta och stödja. Vi har sett flera fall där man ser digitalisering och uppkopplade produkter som nyckeln till omställningen och det innebär tyvärr att man glömmer viktiga delar som planering och projektering. Den stora fördelen med digitaliseringen och uppkopplade produkter är att vi kan övervaka så att det vi planerat faktiskt också blir genomfört och skulle något avvika får vi vetskap om det och kan vidta åtgärder snabbt och effektivt.

Vad kan vi se fram emot den närmsta tiden?

Det händer mycket spännande just nu och de större delarna som vi närmast har framför oss är:

  • Lansering och uppstart av Bioenergilösningar där pelletspannor är först ut under hösten
  • Verifieringsprojekt i Helsingfors – Klimatprocess med reducerad co2 avtryck
  • Verifieringsprojekt i södra Sverige – Standardiserad metod och projektering
  • Veriferingsprojekt i mellan Sverige – Energikalkylering och uppföljning
  • Verifieringsprojekt i Norge – IoT som lösning för fossilfriomställning

Hur ser du på möjligheten för branschen att ”nolla” utsläppen 2045?

Jag tror att vi har goda möjligheter men det krävs samsyn och tydlighet genom hela värdekedjan så att alla aktörer öppnar upp och släpper loss den potential som finns. Det finns utmaningar med att hitta rätt i affärsmodeller men dialog och fokus på att erbjuda lösningar som bidrar till värdeskapande i omställningsarbetet kommer att bli ännu mer i fokus nu när branschen skall gå från ord till handling. Samverkan och öppenhet är ledord hos oss så det pågår flera intressanta dialoger med aktörer i hela värdekedjan och vi söker hela tiden kontakt med engagerade aktörer för diskussioner.

Vi tackar Christian Harström!