Gå tillbaka

Mobil bioenergi banar väg för hållbar energiomställning i byggbranschen

2021-04-14

Mobil bioenergi banar väg för hållbar energiomställning i byggbranschen!

Under 2020 lanserade El-Björn affärsområdet bioenergi som innebär att erbjuda pelletscentraler för tillfälligt användande på byggarbetsplatser som energikälla för en hållbar uppvärmnings- och uttorkningsprocess.

Byggbranschen är under omställning mot ett fossilfritt byggande och detta innebär två stora utmaningar, energiomställning och CO2 reduktion. Elektrifiering är en del av den fossilfria omställningen vilket också innebär ett ökat behov av el. För att möta framtiden gäller det att vi är proaktiva och använder rätt energislag för rätt ändamål redan idag för att frigöra kapacitet till nya förbrukare. Ur ett utsläppsperspektiv är det viktigt med omställning mot rätt energislag med mer CO2 vänliga alternativ för att stödja målet om en fossilfri byggsektor 2045.  

El-Björns bioenergikoncept är framtaget för att stödja byggbranschen i sitt energiomställningsarbete och CO2- reduktion. Utvecklingen av konceptet har baserats på att tillföra kundvärde inom fyra fokusområden. Säkerhet, Hållbarhet, Kvalitet och stabil leverans.

Vi kan nu börja summera vår första säsong och konstaterar bra utfall på våra första projekt, med en stabil produkt som tillförlitligt har levererat värme på ett säkert sätt. Vi ligger i framkant med lösningar och arbetssätt som möter framtidens lagar och krav samt skapar trygghet för våra kunder, säger Daniel Segerqvist El-Björn. Det övergripande målet med att bidra till lägre CO2 utsläpp är vi trygga med. Besparingsresultaten på vårt första referensprojekt ser mycket bra ut och vi har nu verkligen ett kvitto på att vårt bioenergikoncept gör skillnad. I jämförelse med fossilbränsle har vi sparat 190 ton CO2 under säsongen och samtidigt frigjort el kapacitet till annan användning. Vi är också mycket glada och tacksamma över vårt samarbete med vår kund Lambertsson Sverige AB som tagit till sig konceptet och varit en mycket bra leveranspartner i ett första projekt på Peabs byggarbetsplats Komatsu Forest One i Umeå under vintern.

Lambertsson Sverige var tidigt ute och visade intresse kring konceptet. Dennis Edvinsson som är värmeansvarig på Lambertsson berättar mer om varför man valde El-Björn Bioenergi och hur utfallet har varit under säsongen.

Varför valde ni El-Björns bioenergilösning?

Lambertsson arbetar ständigt för att vara längst fram i ledet när det kommer till miljö, drift och säkerhetsfrågor och med det i tanken så kände jag att El-Björns koncept passade oss perfekt. Möjlighet till fjärrvärme och el var begränsat för projektet, så El-Björns bioenergilösning var ett enkelt val. Eftersom vi på Lambertsson arbetar för att nå Sveriges klimatmål som är netto nollutsläpp av växthusgaser år 2045 och då är andra lösningar som finns på marknaden inte optimala.

Vad är fördelarna med konceptet?

Snabb och flexibel installation. Den kan ställas på platser där man annars inte hade kunnat utföra en bra torkprocess på ett klimatsmart sätt. Kunden får en klimatneutral, driftsäker och en ekonomisk anläggning där dom inte behöver någon som helst handpåläggning själva. Kunden får även ett underlag som visar den exakta energiåtgången på projektet vilket gör det möjligt att tidigt arbeta förebyggande med till exempel intäckningar för att få ner energiåtgången vilket i sin tur gynnar ekonomin men framförallt miljön.

Vilka är era erfarenheter från det första projektet tillsammans med El-Björn?

Vi är mycket positiva. Vi ser att vi har fått en bra anläggning som är driftsäker, ekonomisk, miljövänlig och som kräver minimalt underhåll. Vi har även fått en bra uppföljning med exakta mätningar och digital övervakning som gör att vi kan arbeta proaktivt med att åtgärda eventuella brister för att få ner kostnader mot kund men framför allt att inte elda i onödan, för miljöns skull. Vi har haft ett mycket bra samarbete där El-Björn har varit stödjande och lyhörda under hela processen.