Gå tillbaka

Ny styrelseledamot i United Power

2022-08-26

Lars Kvarnsund 55 år, har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar, bland annat som VD & Koncernchef för
Gunnar Johansson Gruppen & Gnosjö Konstsmide samt CFO för det börsnoterade bolaget GARO AB.

Idag är Lars verksam som konsult i eget bolag och styrelseledamot i ett flertal bolag som Serneke Group (publ),
Dentalum Group, Prido AB samt ordförande i Jansson Industri AB.

Han kommer få en central roll i utveckling och effektivisering av värdekedjan i koncernen.