Gå tillbaka

Nytt kylmedium i kondensavfuktarna

2020-01-01

I värmepumpande tekniker så som värmepumpar och kylmaskiner används ett köldmedium. Idag används flera köldmedier som är så kallade f-gaser. När dessa f-gaser släpps ut, eller läcker ut, i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som utsläpp av koldioxid bidrar till växthuseffekten. För att minska utsläppen av f-gaserna och därmed minska utsläppet av skadliga växthusgaser har EU kommissionen beslutat att införa f-gasförordningen.

F-gasförordningen började gälla 2015 och begränsar succesivt försäljningen av f-gaser i EU samt förbjuder köldmedier med hög miljöpåverkan vid nyinstallation och service. Köldmediers miljöpåverkan mäts i GWP (Global Warming Potentional) och anger hur stor växthuseffekt det specifika köldmediet har i förhållande till koldioxid. Ett köldmedium med högt GWP värde bidrar mer till växthuseffekten än ett med lågt GWP värde. Från och med januari 2020 förbjuder f-gasförordningen användning av fluorerade gaser med högre global uppvärmningspotential i bärbara avfuktare. Pga detta är våra avfuktare nu uppdaterade med nytt kylmedium (R1234yf).

För mer info: https://alltomfgas.se/

TILL KONDENSAVFUKTARE