Gå tillbaka

Priveq Investment säljer El-Björn till Connecting Capital

2016-11-16

Pressrelease: Stockholm 2016-11-16

El-Björn, med huvudkontor i Anderstorp, är en ledande leverantör av tillfälliga lösningar inom produktområdena kraft, klimat och ljus till den europeiska marknaden. Under Priveqs ägarperiod har bolaget vuxit från en omsättning på knappt 180 Mkr till att idag omsätta närmare 250 Mkr, detta i kombination med en branschledande lönsamhet. Bolaget har förstärkt sin position som den ledande aktören i sitt segment genom aktiv produktutveckling och fokus på kvalitet. 

"Under Priveqs delägande har El-Björn befäst sin position i Norden och etablerat en bra position för vidare tillväxt internationellt. Vi tror att Connecting Capital med deras erfarenhet har mycket bra förutsättningar att ta nästa steg i El-Björns utveckling - till gagn för ledningen, de anställda samt bolagets kunder", säger Henrik Westfeldt, partner på Priveq samt styrelseledamot i El-Björn. 

"Priveq har med sin stora erfarenhet från andra tillväxtföretag skapat fokus och tydlighet i vår expansionsstrategi samt har via ett aktivt ägande stöttat oss att skapa det strukturkapital som är nödvändigt för vår fortsatta expansion", säger Sören Sjöö, VD i El-Björn. "Förutsättningarna för fortsatt tillväxt är mycket goda och det känns spännande att nu ta detta steg tillsammans med Connecting Capital." 

"Connecting Capital, med lång erfarenhet av företagande i entreprenöriella Anderstorp genom ABA of Sweden AB, är glada över att tillträda som aktiva ägare till El-Björn och vara med och driva den internationaliseringsprocess som bolaget påbörjat under ledning av Priveq", säger Lars Nordin, VD i Connecting Capital och tillträdande styrelseordförande i El-Björn. 

Valentum har varit finansiell rådgivare till El-Björn och dess ägare. 

 

För ytterligare information kontakta: 
Henrik Westfeldt, Priveq Investment                
Tel. +46 708 72 16 66                                  
henrik.westfeldt@priveq.se                            

Lars Nordin, VD Connecting Capital
Tel. +46 707 33 44 74 
lars.nordin@connectingcapital.se  

Sören Sjöö, VD El-Björn International
Tel. +46 706 20 33 88
soren.sjoo@elbjorn.se

 

Om El-Björn International
El-Björn utvecklar och producerar tillfälliga helhetslösningar inom produktområdena kraft, klimat och ljus. Bolaget har cirka 80 anställda varav majoriteten av dem återfinns inom den svenska verksamheten. El-Björns primära marknad är Sverige och Norge med viss försäljning i övriga Norden, England samt Baltikum. El-Björns huvudkontor ligger i Anderstorp och där bedriver bolaget även sin produktion. 

 

Om Connecting Capital
Connecting Capital är ett svenskt investeringsföretag som har sina rötter inom industrin. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform, vilket innebär att det inte finns några tidsbegränsningar i de investeringar som görs. Fokus ligger vid att etablera goda och långsiktiga relationer som grund för ett industriellt värdeskapande genom ett aktivt och engagerat ägarskap. Connecting Capital gör investeringar inom tre områden: Kapitalförvaltning, Fastigheter och i Onoterade industriföretag med egna produkter och god tillväxt. Exempel på det senare är innehaven i Götessons Industri AB med lösningar för akustik, ljus och luft i såväl kontor som offentlig miljö, Persson Innovation AB med bärhandtagslösningar till konsumentförpackningar och Exeger Sweden AB - en banbrytande teknik inom sol/ljus drivna celler för bl a konsumentelektronik. 

 

Om Priveq Investment
Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 119 investeringar samt lotsat 24 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 14 bolag och per den 31 december 2015 hade portföljen en sammanlagd omsättning på totalt ca 6 miljarder kronor och cirka 1 700 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, akeab, Crem International, Ports Group, QleanAir Scandinavia och Visual Art. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF).