Hållbarhet

Hållbarhet för El-Björn

Bygg- och fastighetssektorn står inför en stor omställning för att uppnå branschens färdplan om klimatneutralitet till år 2045. El-Björn AB har antagit utmaningen och har flera lösningar som påskyndar branschens arbete mot målet. Samtidigt jobbar vi på El-Björn för att minimera vårt eget avtryck på människor och miljö. Vi gör mycket bra redan idag men vi strävar alltid efter att bli bättre – läs mer om vårt arbete nedan.

El-Björns bidrag till FN:s globala mål

El-Björn AB har identifierat fem globala mål som vi har störst möjlighet att bidra till genom vår
verksamhet och erbjudanden.

 • Nummer 7, Hållbar energi för alla.
  Våra produkter säkerställer att förnybar energi och rena bränslen används i byggprocessen.
 • Nummer 9, Hållbar industri, innovation och infrastruktur.
  Vår produktion i småländska Anderstorp präglas av en inkluderande, trivsam och säker arbetsmiljö. Där använder vi förnybar energi i tillverkningsprocessen och arbetar ständigt med effektiviseringar. 
 • Nummer 11, Hållbara städer och samhällen.
  Hållbar stadsutveckling kräver hållbart byggande. El-Björns produkter och tjänster är ett starkt bidrag till mål nr 11.
 • Nummer 12, Hållbar konsumtion och produktion.
  El-Björn AB:s verksamhet bygger på kvalitet och ansvarstagande. Vi verkar för att göra vår affärsmodell så cirkulär som möjligt för att minimera avfallsströmmarna och är vårt bidrag till mål nr 12.

 • Nummer 13,  Bekämpa klimatförändringarna
  Våra produkter fasar ut fossila bränslen i byggprocessen när de används. 

  

Våra produkter har lång livslängd

El-Björns värdeord lagarbete, engagemang, kvalitet och ansvarstagande genomsyrar funktionen hos våra produkter. Vi är kända för att våra produkter har lång livslängd. Stor vikt läggs på att eftersträva hög kvalité av ingående komponenter och alla våra produkter testas innan leverans. Om något går sönder eller behöver bytas ut i produkten har vi en shop för reservdelar. Vi erbjuder även hjälp med service eller reparation – allt för att våra produkter ska hålla så länge som möjligt. Vi arbetar utifrån ett kretsloppstänk där vi vill hålla våra produkter och ingående material i omlopp så långt det går.

Effektivitet först

Låg energianvändning och rätt form av energi i byggprocessen är avgörande för att minska klimatpåverkan inom bygg- och fastighetssektorn. Vi erbjuder helhetslösningar för att säkerställa energieffektivitet och låga utsläpp hos våra kunder. Med vårt digitala koncept kopplas byggarbetsplatsen upp och energianvändningen styrs efter rådande behov för att minimera slöserier. Vi arbetar ständigt med att våra produkter och tjänster ska vara marknadsledande i energieffektivitet och klimatpåverkan.

Vi tar ansvar från vagga till grav

El-Björn tar ansvar för produkterna under hela livscykeln, från vagga till grav. Vi väljer leverantörer som finns i vårt närområde i första hand. Om det inte är möjligt läggs extra fokus på att bedöma om leverantören lever upp till våra kriterier. Vi säkerställer att leverantörer verkar för att respektera internationella mänskliga rättigheter och motverka korruption. Alternativ som innebär liten påverkan på klimatet och miljön värderas högt när vi gör urval. Vi lär oss just nu mer om våra produkters klimatpåverkan under hela livscykeln.

Hållbara medarbetare

El-Björn AB arbetar aktivt för att skapa en attraktiv och trivsam arbetsmiljö för alla medarbetare. Hållbara medarbetare är avgörande för vår verksamhet. Hos oss finns stora möjligheter och utrymme för våra anställda att växa in i nya roller och utveckla nya förmågor.

Om någon inom vår organisation, en leverantör eller kund misstänker att något inte står rätt till finns vår visselblåsarfunktion. Genom den går det på ett enkelt sätt rapportera missförhållanden och samtidigt vara anonym.