Vår historia

El-Björn i årtal

1954 - El-Björn grundades av Karl-Henrik Enocson i Anderstorp och hette då Armaturartiklar AB. Produktionen bestod av mindre fasta centraler och säkringselement

1960 talet - Startade färdigmontering av byggplatscentraler efter "legoprincipen"

1970 talet - Tillverkning startades  av grenuttag och värmefläktar som egna produkter

1980 talet - Startade egen produktion av byggplats centraler

1983 - Namnet El-Björn börjar användas efter delägaren Björn Enocsson, bolaget byter namn till El-Björn Electro

1986 - El-Björn flyttade det till nya lokaler på Depågatan i Anderstorp där vi ligger idag

1994 - Det modulbaserade systemet BCS utvecklades, något nytt i branschen

1998 - El-Björn köper företaget Antifukt AB och bildade El-Björn Klimat AB

1999 - El-Björn Klimat AB flyttar till El-Björn på Depågatan i Anderstorp

1999 - El-Björn AB blir moderbolag och verksamheten läggs i El-Björn Electro AB

2000 - Containercentraler och bodintagslådor lanseras först inom branschen

2004 - Lansering av en helt ny produktlinje "Torkfläktar" - TVS

2005 - Lansering av en ny produkt för luftrening med namnet LR500

2005 - Verksamheten i El-Björn Klimat AB överförs till El-Björn Electro AB genom en fusion

2006 - Namnbyte till El-Björn AB

2009 - El-Björn AB och norska Byggstrøm AS går samman

2011 - Byggstrøm AS byter namn till El-Bjørn AS

2011 - El-Björn AB och El-Björn AS får nya huvudägare, Privec AB Stockholm

2015 - El-Björn bildar bolag i Finland och England

2016 - El-Björn får nya huvudägare, Connecting Capital

2017 - El-Björn Connect lanseras som en av våra nya digitala tjänster

2018 - El-Björn förvärvar Vohek Oy

2019 - El-Björn och Satema får samma ägare, United Power