Våra värderingar

Vi levererar trygghet

Därför är vår målsättning att komplettera våra säkra produkter med förstklassigt agerande, från försäljning och leverans till service och support. Vår filosofi bygger på att vara nära våra kunder. Med insikt om kundens arbete och vardag får vi de bästa förutsättningarna att leverera optimala lösningar på våra kunders behov och önskemål. 

TRYGGHET
El-Björn är ett familjeföretag, grundat redan 1954 med en stabil ekonomi och en långsiktig syn hos ägare och företagsledning. Sedan länge är vi också ledande i branschen och bedriver en stadig och genomtänkt produktutveckling. Vi har försäkrat oss om en sund och professionell verksamhet genom certifiering enligt både ISO 9001 och 14001.

KOMPETENS
Som branschledare sedan över 10 år och med erfarenhet från kundanpassning av våra produkter har vi med tiden utvecklat ett djupt kunnande om både våra produkter och de branscher där de används. El-Björn är därför ofta med som sakkunnig i olika kommiteér vid etablering av nationella och internationella standarder inom våra produktområden. Vi arbetar aktivt och framgångsrikt för en låg personalomsättning, en förutsättning för att behålla kompetens på högsta nivå. Genom att integrera supportfunktionen med produktutveckling uppnår vi både en professionell support och en verklighetsstyrd produktutveckling.

FÖRSTKLASSIG SERVICE
El-Björns produkter finns lagerlagda hos ledande grossister. Vi har dessutom ett stort eget färdigvarulager och bra geografiskt läge för snabba leveranser. Dedikerad personal sköter support och reservdelshantering, där vi för våra produkter har 10 års garanterad reservdelshållning. Här på vår webbsida finns hjälpmedel som supportverktyg och omfattande dokument- och filarkiv.