Yara i Köping- Installation av Aurora

Gå tillbaka

Yara i Köping- Installation av Aurora

Ett relativt nytt affärsområde för El‑Björn är att leverera utrustning till fasta anläggningar. De tillfälliga driftutrustningarna har visat sig vara ett värdefullt alternativ till permanenta installationer där flexibiliteten med standardiserade lösningar och ett brett produktutbud erbjuder kostnadseffektiva lösningar. Vi besökte Yaras anläggning i Köping för att höra vilka fördelar de ser med El‑Björns produkter.

Yara arbetar med produkter och smarta verktyg inom precisionsodling med målet att öka avkastning och förbättra produktkvalitet i kombination med minskad miljöpåverkan. Deras mission är både enkel och ambitiös: Att på ett ansvarsfullt sätt föda världens växande befolkning och samtidigt skydda vår jord. Det är ett världsomspännande företag med mer än 16 000 anställda och med verksamhet i över 60 länder, där en av anläggningarna återfinns i Köping.

– Det är på sina ställen en mycket tuff miljö som ställer höga krav på utrustningen som vi har på plats, säger Mikael Larsson, ansvarig för elunderhåll vid Yara i Köping. Det finns både mycket salter och fukt, en ganska utmanande kombination.

På anläggningen i Köping producerar de i stort sett endast teknisk nitrat och är en av de fem största producenterna i världen. Det är varken en miljö eller en typ av arbetsplats där vi normalt kanske förväntar oss att hitta El‑Björns sortiment, men både utbud och flexibiliteten i utrustningen har visat sig passa perfekt för Yaras utmaningar.

– Faktum är att de använder det mesta av det vi har att erbjuda, berättar Thomas Palmqvist på El‑Björn, distriktansvarig för Mälardalen och Södra Norrland. Det finns både värmare, avfuktare och belysning liksom kundanpassade centraler med trefasuttag som klarar av den här miljön.

Allt fler ”fasta” industrier – i jämförelse med ambulerande byggarbetsplatser – upptäcker fördelen med och nyttan av tillfälliga driftutrusningar där de kan välja mellan att antingen köpa eller hyra. Speciellt vid större anläggningar är det vanligt med behov av exempelvis tillfälliga eluttag eller uppvärmning under en begränsad tid. Det kan gälla vid planerade underhållsarbeten, ombyggnad eller återkommande variationer i verksamheten.

– Vi är sedan länge vana vid kundanpassning och kan oftast möta olika önskemål genom att kombinera befintliga produkter på nya sätt, säger Thomas. Det som är anpassning för kunden kan vara standard för oss, det viktiga är att vi med vår kunskap för tillfälliga lösningar i många olika miljöer kan hjälpa dem på rätt sätt.

Alla produkter som El‑Björn har för byggsektorn fungerar även för till exempel industriunderhåll beträffande både standard och kvalitet. Samma utrustning som används för att värma vid ett byggprojekt kan användas för tältuppvärmning vid tillfälliga lager etcetera. Som Thomas konstaterar: Det gäller bara att tänka nytt!

– Dessutom är vi sedan länge väletablerade och står för både en professionell kontakt och trygghet, menar Thomas. Den som är osäker kan också hyra utrustningen för utvärdering innan de tar beslut om en eventuell investering.

På Yara i Köping ser vi El‑Björns produkter redan på planerna innanför entrégrinden i form av armaturmaster liksom i industriarmaturerna i de enorma lager de har på anläggningen. Här drog också Yara nytta av möjligheten att testa utrustningen på plats innan de bestämde sig.

– Beträffande belysningen så lånade vi ett antal för provmontage samt utvärdering vilket var mycket värdefullt för att kontrollera att de fungerade som vi ville, säger Mikael. Inköp är inköp men underhåll av utrustning kan dra iväg och vi måste ha en armatur som lyser som utlovat.

Industriarmaturen de provade visade till exempel att de 150 W som de trodde behövdes blev alltför starkt; truckförarna blev helt enkelt bländade. Istället valde de 90 W vilket blev klockrent. För Yara är det avgörande med rätt belysning och de har bland annat medvetet satsat på led istället för mer traditionella alternativ. En viktig aspekt är också att de har helt nya krav idag med ett extremt utvecklat säkerhetstänk.

– Visst har vi tittat på flera aktörer men El‑Björn ligger i framkant vad gäller ledarmaturer, säger Mikael. Vi har inte haft fel på någon armatur hittills och då finns det ändå ett 40-50-tal strålkastare från 60‑800 W med alla master och småmaster. Räknar vi även med magasinen är det ytterligare ett 100‑tal ledarmaturer!

På Yara har de också förråd på upp till 100 kvadratmeter med behov av grundvärme, både för förvaring, inhyrda svetsare och annat. Här fungerar det perfekt med de specialfläktar som El‑Björn utvecklat för byggsektorn för att torka betong – en smidig och kostnadseffektiv lösning för en äldre befintlig byggnad.

I en anläggning som Yaras med värme och avfuktning blir det enligt Mikael mindre underhåll genom att använda El‑Björns produkter. Han jämför med radiatorer för permanentbruk som oftast inte är tillräckligt hållbara och som dessutom blir alldeles för dyra och energikrävande, medan El‑Björns är anpassade för tillfälligt bruk och gjorda för att värma allt från det lilla till det stora utrymmet på bästa energibesparande sätt. Därigenom erbjuder El‑Björn ett väldigt Lean arbetssätt med ett standardiserade utbud och inarbetade rutiner.

– Det är lätt att applicera El‑Björns produkter i vårt elsystem, de stämmer överens med kablage som passar etcetera, säger Mikael. Det underlättar mycket och montering av exempelvis en belysning blir en liten ansträngning, det far inte iväg i varken mantimmar eller material.

Mikael och Thomas är överens om att det är kombinationen av domänkunskap och produktkunskap som leder till de bästa lösningarna. De vet hur det måste fungera och har haft många och kreativa diskussioner. Vissa metaller fungerar till exempel överhuvudtaget inte i Yaras miljö, som exempelvis mässing – inte ens inuti apparater. Här betonar Mikael vikten av att veta vad allt innehåller och framhåller Thomas och El‑Björns förståelse för deras krav.

– Med uttagscentralerna är vinsten att vi får bort de gamla ålderstigna centraler som finns idag med höga kostnader gällande reparation och uppdatering till gällande standard och föreskrifter, vilket är viktigt för oss i verksamheten, förklarar Mikael. Istället får vi en prisvärd produkt som vi själva kan lägga upp alla reservdelar till där vi kan byta ut endast den del som är sönder, anpassad efter vår miljö, med kända varumärken som Schneider och ABB med fler som vi enkelt kan lagerföra.

Enligt Mikael är de mer än gärna med och hjälper El‑Björn med deras produktutveckling eftersom det i slutänden leder till bättre produkter även för dem. För Thomas del så försöker han hela tiden tänka på vad det är för elutmaning som Mikael står inför och det är den han sedan adresserar.

– Yara har en liknande om inte tuffare miljö än off shore-industrin, men det som funkar här fungerar å andra sidan överallt, avslutar Thomas. För oss är den feedbacken guld värd!