Shop

Shop

Kraft

Ljus

Klimat

Torkrum

Connect

El-Björn Outlet

Tillbehör värmefläktar

TB 55-1 - Termostatbox

E8752066

Termostatens arbetsområde är mellan 5°C och 35°C Passar till samtliga fläktar för fast installation Externa manöverpaneler kan styra upp till 6st fläktar

OKTB 55-2 - Kombinerad termostat och omkopplarbox

E8752072

Ger en komplett manöverenhet med endast en box Styr värmeeffekt och fläkt i 6 olika kombinationer Inställning om fläktmotorn skall gå kontinuerligt eller styras av den inbyggda termostaten Avsedd för VF 9F2 / 15F2 Denna manöverpanel kan styra upp till 6st fläktar 8-ledar kabel behövs

OKTB 55-1 - Kombinerad termostat och omkopplarbox

E8752071

Styr värmeeffekt i 3 olika kombinationer och fläkten till och från Inställning om fläktmotorn skall gå kontinuerligt eller styras av den inbyggda termostaten Avsedd för VFBR 9F2 Denna manöverpanel kan styra upp till 6st fläktar 7-ledar kabel behövs